11. ledna 2024

Rozhovor s Evou Nykodymovou, expertkou společnosti Skanska pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti komerčního developmentu

Rozhovor s Evou Nykodymovou, expertkou společnosti Skanska pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti komerčního developmentu

Eva Nykodymová ze společnosti Skanska zdůrazňuje význam výběru energeticky účinných kanceláří a aplikace udržitelných postupů v praxi. Využití ekologických materiálů a technologií může zásadně snížit dopad kanceláří na životní prostředí a optimalizovat jejich provoz.

Pojďte se s námi ponořit do světa udržitelnosti v kancelářských prostorech s Evou Nykodymovou ze společnosti Skansky, která se podělí o své bohaté zkušenosti s energetickou efektivitou a inovativními řešeními pro zelenější budoucnost pracovišť.

Jaké strategie doporučujete pro snížení spotřeby energie v kancelářských budovách? 

Co se týče snížení spotřeby energie, a tedy i nákladů na ně, první a nejdůležitější věcí je správný výběr vhodných kancelářských prostor. Jak dokládají propočty Skanska na naší budově Parkview, trvale udržitelné a energeticky úsporné komerční nemovitosti mají až o 40 procent nižší spotřebu energie oproti tradičním administrativním budovám. A rozdíl je ještě větší ve srovnání s kancelářemi ve starších kancelářských nebo bytových domech. Je proto zásadní, aby firmy při hledání nových kancelářských prostor kladly důraz na energetickou účinnost.

Kromě hledání vhodných kancelářských prostor by firmy měly zvážit i další opatření ke zvýšení energetické účinnosti svých stávajících kanceláří. Klíčovým prvním krokem je provedení pečlivého vyhodnocení spotřeby energií s cílem identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout úspor.  Z hlediska spotřeby energie jsou největšími faktory vytápění a chlazení, dále pak klimatizace, ohřev vody a osvětlení. Jednoduchým a účinným řešením je proto snížení teploty, což v loňském roce učinilo mnoho firem, a dokonce i státních institucí. Snížením teploty vytápění o 2 až 4 stupně Celsia lze dosáhnout úspory až 15 procent. K výrazným úsporám může vést také snížení teploty vody pro její ohřev.

Jak mohou majitelé a provozovatelé budov co nejvíce využít přírodních zdrojů a omezit dopad na životní prostředí?

Provozovatelé administrativních budov mohou za tímto účelem uplatnit řadu opatření. Pro optimalizaci účinnosti vytápění je zásadní mít budovu správně tepelně izolovanou. Další skvělou cestou ke snížení ekologické stopy budovy je spolupráce s dodavatelem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ve společnosti Skanska je to již řadu let běžná praxe. Pro úsporu vody může být účinným opatřením instalace systémů pro rekuperaci dešťové vody nebo instalace úsporných zařizovacích předmětů. Kromě toho hrají správci budovy důležitou roli při vzdělávání uživatelů ohledně udržitelného chování. To je zásadní pro maximalizaci dopadu všech udržitelných opatření v budově.

Existují nějaké technologie nebo systémy, které umožňují zvýšit energetickou efektivitu komerčních budov?

Existuje řada špičkových technologií a inovací, které přispívají ke zvýšení energetické efektivity administrativních budov. Je důležité zdůraznit, že největší dopady má provoz budovy. Právě proto ve společnosti Skanska klademe velký důraz na provoz a údržbu dokončených budov. Neustále se snažíme posouvat hranice všech technických řešení tak abychom minimalizovali dopad našich projektů na životní prostředí. 

Je proto velmi důležité zohledňovat udržitelnost už při navrhování kancelářské budovy. Například maximální možné využití denního světla může v kombinaci s dalšími opatřeními, jako jsou například pohybová a stmívací čidla, vést k padesátiprocentním úsporám na osvětlení, jak dokládá projekt Parkview. Podobně také záchyt a využívání dešťové vody může vést k výraznému snížení spotřeby pitné vody až o více jak 40 procent, jako tomu bude na našem novém projektu Port7.

 

Jaké jsou některé výhody ekologických stavebních materiálů pro kancelářské budovy?

Výběr materiálů hraje ohledně dopadu stavby na životní prostředí významnou roli. Společnost Skanska proto vyvinula řešení, jako je například Rebetong, který se vyrábí ze stavební suti namísto kameniva používaného pro tradiční beton. Tento přístup dvojnásobně šetrnější k životnímu prostředí, protože snižuje potřebu těžit kámen nebo štěrk a zároveň zmenšuje množství odpadu vznikajícího při demolicích budov. V České republice tvoří stavební suť přibližně 45 % veškerého vyprodukovaného odpadu. Z asi 4 milionů tun odpadu, které ročně vzniknou, se přitom recykluje pouze okolo 15 procent.

Dalším způsobem, jak snížit množství stavební suti a spotřebu přírodních zdrojů, je využití cirkulárního přístupu, jako to děláme na našem projektu Mercury. Namísto toho, abychom stávající budovu zbourali, ji postupně rozebíráme a některé stavební materiály opětovně využijeme ke stavbě nové budovy. Další materiály včetně dveří, izolací nebo kovových materiálů jsme předali pro další využití a recyklaci. Například jsme darovali značný počet dveří Fakultní nemocnici Bulovka.

Skanska je také lídrem ve využívání dřeva, které má jedinečnou schopnost ukládat oxid uhličitý. Tento přístup je již běžný v rezidenční výstavbě a naším cílem je, aby se díky našemu projektu Revolution na Radlické stal novým standardem i v oblasti komerčního developmentu. Jeden metr krychlový surového dřeva dokáže uchovávat až 250 kilogramů uhlíku, tedy přibližně 920 kilogramů CO2. Průměrná dřevostavba postavená ze 100 až 150 metrů krychlových dřeva tak dokáže uložit více než 100 tun oxidu uhličitého. Dřevo je navíc lokálním zdrojem, což přispívá ke snížení emisí z přepravy.

Jak mohou firmy zajistit, aby jejich kancelářské prostory využívaly udržitelné postupy?

Majitelé a správci budov by měli potenciálním nájemcům vždy poskytovat kompletní a srozumitelné informace ohledně udržitelnosti a spotřeby energie. Výborný způsob, jak posoudit, zda administrativní budova splňuje ta nejpřísnější kritéria udržitelnosti, poskytuje certifikace LEED.  Aby získaly nejvyšší hodnocení Platinum, musí budovy využívat účinná opatření ke snížení uhlíkové stopy, spotřeby energie i vody a také ke správnému nakládání s odpady a k zajištění kvality vnitřního prostředí.

Jak mohou pronajímatelé a nájemci spolupracovat na vytváření energeticky účinných prostor?

Provoz budovy má zásadní vliv na její celkový dopad na životní prostředí. Velmi důležité je sledovat všechny údaje týkající se spotřeby přírodních zdrojů nájemci a úzce spolupracovat při zavádění potřebných úprav. V našich budovách toho dosahujeme prostřednictvím systému BMS (Building Management System). BMS poskytuje v reálném čase informace o spotřebě energií a zvyklostech nájemců. Na základě zpětné vazby od facility manažerů je pak možné optimálně nastavit systémy chlazení, vytápění, zvlhčování vzduchu a spotřeby pitné vody, které odráží potřeby a přítomnost nájemců.

Jaké nové technologie jsou k dispozici, aby pomohly řídit spotřebu energie v kancelářských prostorách?

Nové technologie a inteligentní řešení hrají při maximalizaci energetické účinnosti kanceláře významnou roli. Není například vždy nutné snižovat teploty plošně. Místo toho mohou společnosti upravit časové schéma vytápění tak, aby odpovídalo obdobím „obsazenosti“ a „neobsazenosti“ kanceláří, a snížit tím výdaje na topení a klimatizaci, když jejich prostory nejsou využívané. Klimatizace může být zcela vypnutá o víkendech a večer, a navíc je možné ji utlumit dříve, když je v kancelářích méně lidí. Podobně mohou LED světla s pohybovými čidly pomoci ke snížení výdajů na osvětlení společnostem, pokud se nemohou přestěhovat do budovy s větším přísunem denního světla.

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Tým kanceláře.cz