21. března 2022

Senát schválil snazší zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny i peněžní dávku

Senát schválil snazší zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny i peněžní dávku

Praha 17. března (ČTK) - Uprchlíci z Ukrajiny budou mít snazší přístup na pracovní trh. Pracovat budou moci bez pracovního povolení a zaměstnání získají bez překážek. Jejich děti budou moci začít chodit do dětských skupin. Uprchlíci také získají peněžní příspěvek, takzvanou humanitární dávku, 5000 korun, a to i opakovaně. Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by rovněž mohly dostat peněžitý příspěvek. Zatím se počítá se 3000 Kč na osobu a měsíc, nejvýše však 9000 korun za měsíc. Návrh zákona, který toto vše předpokládá, schválil 17. března Senát. Nyní ho dostane k podpisu prezident.

Ukrajinci s vízem dočasné ochrany budou mít ohledně zaměstnání stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem. Zaměstnavatelé nebudou muset prokazovat, že na danou pozici neúspěšně hledali tuzemského uchazeče. Uprchlíci budou moci získat postavení uchazeče o zaměstnání včetně nabídek rekvalifikace a poradenství. "Tato úprava umožní úřadu práce aktivně napomáhat v začleňování těchto osob na tuzemský trh práce,“ řekl senátorům ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který zastupoval ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

Ukrajincům, kteří získají dočasnou ochranu, stát vyplatí prakticky automaticky humanitární dávku 5000 korun. Peníze mají pokrýt základní životní potřeby. Pokud budou jejich příjmové a majetkové poměry nadále horší, budou moci o dávku opět požádat. Vyplácela by se nejdéle dalších pět měsíců.

Děti uprchlíků budou moci chodit do dětských skupin a na jejich místa bude přispívat stát. Zřizovatel dětské skupiny bude moci žádat o příspěvek na její provoz i po 31. lednu, což je jinak ze zákona nejzazší termín. Děti by mohly navštěvovat i firemní skupiny, které se nyní mohou starat jen o potomky svých zaměstnanců. Opatření má přispět k integraci příchozích dětí i dospělých, kteří budou moci začít pracovat. Návrh zákona navíc ulehčí běžencům prokazování kvalifikace pro práci v dětských skupinách.

K sociálním službám budou mít uprchlíci s dočasnou ochranou přístup za standardních podmínek. Pokud na jejich úhrady nebudou mít peníze, náklady ponese podle předlohy stát. V sociálních službách budou moci běženci pracovat určitou dobu jen na základě čestného prohlášení, bez doložení potřebné kvalifikace.

Pro státní příspěvek domácnostem, kteří u sebe uprchlíky ubytují, dává předloha jen zákonný podklad. Podrobnosti, jako jsou podmínky vyplácení a výše dotace, má stanovit vláda nařízením. Příspěvek nemá podléhat zdanění a bude osvobozen podle zákona o daních z příjmů. Poskytovatelé ubytování, které ale nebude smět být v ubytovacím zařízení, nebudou muset podávat daňové přiznání, uvedl předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň (SEN21). Peníze bude vyplácet krajská pobočka Úřadu práce a žadatel uvede v žádosti, jak chce příspěvek vyplatit. Příspěvek nebude možné posílat do zahraničí.

Zákon má začít platit dnem vyhlášení a jeho účinnost skončí 31. března příštího roku.