13. března 2022

Snažíme se vyhovět potřebám klientů a udělat pro ně maximum, říká zakladatel PF komplet Jiří Procházka

Snažíme se vyhovět potřebám klientů a udělat pro ně maximum, říká zakladatel PF komplet Jiří Procházka

Jiří Procházka je zakladatelem společnosti PF komplet, která se věnuje kompletním úklidovým službám kanceláří a administrativních budov. V novém rozhovoru pro Kanceláře.cz vysvětluje, jak může ovlivnit čistý prostor produktivitu práce, co všechno spadá do služeb jeho společnosti a v čem se odlišují od ostatních úklidových firem.

Před založením společnosti PF komplet jste se věnoval facility managementu. Vysvětlil byste čtenářům, co tento pojem znamená? 

Jedná se o správu nemovitostí, ať už je to starost o budovu jako takovou v rámci technické správy, kam spadají činnosti jako je pravidelná údržba a revize. Dále do facility managementu spadá zajištění recepce, ostraha objektů, úklidové či zahradnické služby. Je to zkrátka komplexní péče, která zajišťuje, aby budova dobře fungovala a mohla být dlouhodobě využívána. 

Co bylo v rámci facility managementu náplní vaší práce?

Měl jsem převážně na starost obchod a péči o klienty. Zákazníky jsem vyhledával a dále jsem s nimi zůstával v kontaktu pro získávání zpětné vazby. Vždy jsem se snažil vnímat jejich potřeby a těm se co nejvíce věnovat. 

Proč jste se rozhodl věnovat jen jedné částí facility managementu a rozhodl jste se založit vlastní společnost věnující se úklidům prostor?

Když jsme se rozhodovali, zda facility management jako takový opustit, procházel trh ekonomickou krizí, byl velký tlak na snižování nákladů provozu budov a občas to bohužel vedlo ke snížení kvality služeb. Naopak nájemci preferovali kvalitní a stabilní řešení služeb, což nás nasměrovalo se vydat touto cestou.

Jaký vliv má podle vás čistý uklizený prostor vliv na produktivitu práce? 

Já jsem v oboru asi dvacet let a v posledních pěti letech pozoruji, že společnosti opravdu tlačí na to, aby kanceláře byly krásné, čisté, světlé a provoněné. Je to z toho důvodu, že si chtějí své zaměstnance udržet a je pro ně důležité, aby byly prostory z dlouhodobého hlediska fungování také dobře ošetřeny a spravovány.

Co všechno spadá pod činnosti vaší firmy? 

Naší hlavní činností je pravidelný úklid. Ten klientům můžeme zajistit od pondělí do pátku, ale podle potřeb i o víkendu. Většinou se jedná o úklidy po pracovní době, ale zajišťujeme i denní, ranní a noční služby. Mimo tyto pravidelné úklidy provádíme i úklidy mimořádné, do kterých spadají činnosti, jako jsou čištění koberců, mytí oken, čištění nábytku nebo voskování podlah. Co lze v kancelářích vyčistit a dává to smysl, tak to vyčistíme. Dále zajišťujeme dodávku veškerého hygienického materiálu a v rámci technické podpory poskytujeme „hodinové manžely“, kteří se věnují řemeslným činnostem. Jedná se například o elektrikáře, topenáře či malíře. Ale dokážeme například zařídit i vánoční stromek včetně ozdob.

Ukázka práce PF komplet

V čem se podle vás vaše firma liší od ostatních úklidových firem?

Prvním aspektem, kterým se můžeme odlišovat od ostatních firem, je, že naši firmu tvoří stálá základna zaměstnanců. Nepoužíváme žádné agenturní pracovníky, máme vlastní zaměstnance, což znamená, že se naši klienti potkávají stále se stejnými tvářemi, a to je pro ně důležité. Zároveň se snažíme o to, aby naše pracovnice byly spokojené, vytváříme jim kvalitní pracovní prostředí, zajímáme se o ně. 

Dále tam hrají určitou roli naše vazby v kolektivu. Známe se mezi sebou dlouho a snažíme se pomáhat jeden druhému. Mou prioritou je, aby kolegové nebyly přetíženi, ale bavilo je to, co dělají. 

Poslední věcí, kterou se nejspíše odlišujeme, je to, že prostor, který uklízíme, dobře známe a specializujeme se pouze na kanceláře. Současně dbáme na to, abychom dostávali od klienta zpětnou vazbu, zda jsou s naší prací spokojeni. To je také klíčem k dlouhodobé spolupráci. 

Jak do vaší práce zasahují technologie a změnilo se to nějak vlivem koronavirové pandemie?

Předtím, než koronavirová pandemie přišla, byl velký tlak na používání ekologických prostředků. Snažili jsme se je našim klientům dodávat a nahrazovat jimi ty klasické. S pandemií se to ale zastavilo, začali jsme vše více dezinfikovat, což šlo proti ekologii. Věřím ale tomu, že jakmile pandemie skončí, tak se na tuto cestu vrátíme. 

Máte nějaké tipy, které byste v rámci ekologičtějšího přístupu v kancelářích doporučil?

Našim klientům například doporučujeme, aby centralizovali odpadkové koše. Tím se nespotřebovává nadměrné množství igelitových sáčků do košů. Dalším naším tipem je používat kvalitní materiály. Pokud klient například nechce používat vzduchové vysoušeče rukou, ale papírové ručníky, doporučujeme, aby investoval do těch kvalitnějších, kterých stačí použít málo, a tím dojde i ke snížení spotřeby. 

Pokud zůstaneme u pandemie, jak ovlivnila váš business?

Někteří zákazníci si začali objednávat denní služby, chtěli neustále dezinfikovat exponované plochy. Jiní se zase přesunuli na home office, a z toho důvodu jsme k nim do kanceláře nechodili tak často. V některých případech jsme museli dočasně upravit smluvní podmínky a trochu jsme ekonomicky ztratili, ale nebylo to naštěstí nic hrozného. Díky pandemii jsme třeba začali více obchodně pracovat na online prostředí, což s sebou přinesla jistá pozitiva.

Jaký je váš nejužitečnější pracovní návyk, který byste chtěl poradit ostatním? 

Za naši firmu je to mít klienta na prvním místě. Našim posláním je zákazníkům pomáhat a vyhovět jejich požadavkům na maximum. Pro mě osobně je užitečným návykem mít všechno zapsáno v diáři, kalendáři a o klienty i kolegy se neustále zajímat. Snažím se být neustále zapojený do procesu a doptávat se na potřebné informace, abych byl stále v obraze.