3. ledna 2024

Společnost Savills předpovídá, že v roce 2023 bude do komerčních nemovitostí investováno 1,2 miliardy eur, přičemž v čele bude stát maloobchodní prodej.

Společnost Savills předpovídá, že v roce 2023 bude do komerčních nemovitostí investováno 1,2 miliardy eur, přičemž v čele bude stát maloobchodní prodej.

V roce 2023 Savills odhaduje, že investice do komerční nemovitostí dosáhnou 1,2 miliardy eur, přičemž maloobchodní prodej hraje vedoucí roli. Článek odhaluje klíčové změny a faktory, které formují investiční dynamiku na trhu s nemovitostmi.

Společnost Savills sledovala 40 obchodů s komerčními nemovitostmi, které byly dokončeny v roce 2023, v celkové hodnotě 1,2 miliardy eur. Kč, přičemž objem investic uskutečněných v roce 2023 byl o 32 % nižší než v roce 2022. Investice do nemovitostí v roce 2023 vedl maloobchodní sektor, který tvořil 43 % všech investic. Český obchodní trh je podporován především kupujícími z České republiky. V letošním roce uskutečnili nejvíce investic (80 % všech uskutečněných investic) a byli také nejvytíženější (29 transakcí). V roce 2023 bylo v Praze realizováno 31 % všech investic.

V maloobchodním sektoru se v roce 2023 uskutečnilo 13 transakcí v celkové hodnotě 512 milionů eur. V kancelářském sektoru bylo uzavřeno 11 transakcí v celkové hodnotě 344 milionů eur a v průmyslovém sektoru 5 transakcí v celkové hodnotě 132 milionů eur. Posledních 11 transakcí se týkalo oblasti hotelů, bytů a smíšeného využití.

TOP 5 retailových transakcí dle objemu v roce 2023:

1) Portfolio TREI

2) Palác Pardubice

3) ECE prodává posledních 25 % svých akcií v OC Arkády Pankrác společnosti G City Europe Poznámka Savlls: nejedná se o totéž co 100% prodej Arkád společnosti Trigea, který byl podepsán ke konci roku, ale bude uzavřen až v lednu.

4) Nákupní park Trutnov

Jedná se o Albert Česká Lípa.

 

Proč má maloobchod nejvíce investic?

"Dominance maloobchodního sektoru v letošním objemu transakcí je zajímavou změnou v porovnání s minulými lety. Když se zamyslíme nad tím, co za touto změnou mohlo stát, tak pozorujeme několik faktorů. Asi nejvýznamnějším je fakt, že již před pandemií maloobchodní aktiva zaznamenala pokles cen. To znamená, že při stávající tržní situaci se zdá, že ceny retailových nemovitostí se v porovnání s ostatními sektory více blížili jejich tržní hodnotě, což investorům umožnilo dosáhnout výnosů v souladu s převládajícím sentimentem,“ říká Fraser Watson, Head of Investment v Savills CZ & SK a dále dodává:

„Dalším faktorem, který přispívá k atraktivitě maloobchodu, je skutečnost, že tržby v kamenných obchodech se po pandemii opět výrazně zvýšily. To dokazuje, že maloobchodní aktiva před sebou mají světlou a stabilní budoucnost a že jsou schopna čelit konkurenci ze strany e-commerce. Posledním důvodem je, že ve většině měst v celé zemi nedojde k dalšímu výraznému developmentu nákupních center. To umožňuje investorům předvídat a hodnotit dlouhodobější perspektivu z hlediska konkurence, což poskytuje větší stabilitu a jistotu. Očekáváme, že maloobchod jako třída aktiv bude pro investory atraktivní i v roce 2024."

Investice do nákupních center

„V roce 2023 vzrostl objem investic do retail parků zhruba dvakrát oproti předchozímu roku, ale v rámci celkového objemu měly retail parky cca 8% podíl. Nejsilnější rok pro retail parky byl rok 2021, kdy se v období zasaženém pandemií těšily vysokému zájmu investorů díky své odolnosti vůči negativním tržním vlivům a jejich podíl na celkovém objemu byl 45 %,“ říká Vojtěch Wolf, Senior Investment Analyst v Savills.

Z hlediska objemu investovaných peněz byly v roce 2023 na prvních třech místech země, odkud kupující pocházeli:

  1. Česká republika
  2. Izrael
  3. Francie

Všechna odvětví měla ve 4. čtvrtletí 2023 nezměněné výnosy. Výnosy maloobchodu byly na úrovni 6,50 %, výnosy zpracovatelského průmyslu na úrovni 5,25 % a výnosy kanceláří rovněž na úrovni 5,25 %.

Plány na rok 2024

Savills se domnívá, že inflace v roce 2024 klesne na očekávanou úroveň 2 %. Pokles inflace pak způsobí další snížení základní sazby ČNB a totéž pravděpodobně učiní i ECB. Lze očekávat, že v první polovině roku 2024 se bude ekonomika pomalu zlepšovat, což bude příznivé pro investice do nemovitostí.

Co se děje v české pobočce Savills, zjistíte na savills.cz nebo na místní stránce na síti LinkedIn (@Savills Czech Republic).

Autor: Savills