5. dubna 2022

Umění rozšiřuje obzory a umožňuje nám obklopit se umělcovou energií, říká zakladatel Artist's Hero Marek Jakúbek

Umění rozšiřuje obzory a umožňuje nám obklopit se umělcovou energií, říká zakladatel Artist's Hero Marek Jakúbek

Marek Jakúbek je zakladatelem platformy Artist's Hero poskytující umělecká díla do kancelářských prostor. Pronájem děl umožňuje milovníkům umění těšit se z krásných kousků i v pracovní době a zároveň podporovat talentované umělce. Jaký může mít umění vliv na pracovní výkon a proč se Marek Jakúbek rozhodl založit startup s tímto zaměřením?

Proč sis pro svou platformu zvolil název Artist´s Hero a co stojí za jejím vznikem?

Artist´s Hero je platformou, která pomáhá propojit svět umění a businessu. Vznik této platformy stojí za mým uvědoměním, že pro mnoho umělců není lehké svá díla prodávat. To vychází i z mých vlastních zkušenosti, kdy jsem se snažil pomoci dostat umělecká díla mé maminky do galerií a propagovat je. Zjistil jsem, že to není jednoduchá věc. Navíc mě začaly fascinovat shared economy business modely, kde užívání služby či produktu není podmíněno jeho vlastnictvím. Rozhodl jsem se tento model aplikovat i na umění, přidat několik hodnotných služeb jako art consulting, pojištění či logistiku a tak vznikla služba “umění jako služba”. 

Startup jsem pojmenoval Artist´s Hero, protože jsem si uvědomil, že mnoho umělců potřebuje “svého hrdinu”, který je nákupem jejich díla podpoří. Já sám jsem si za poslední léta koupil pár uměleckých děl od svých přátel a oni se mi pak ozývali s tím, že je můj nákup povzbudil k další tvorbě.

Platforma Artist´s Hero umělecká díla neprodává, ale pronajímá. Jak tento systém funguje a v čem spatřuješ jeho výhody? 

Často se umění do byznysového prostředí nedostane z toho důvodu, že management nebo zaměstnanci firmy nejsou dostatečně edukováni a nedokážou z portfolia ta správná umělecká díla vybrat. Druhý důvod představuje vyšší investice pro firmu v případě nákupu originálních děl. Navíc každá společnost je živý organismus a pro její management může být těžké učinit pevné rozhodnutí koupit si například drahý obraz, když ani neví, jak na tom budou ekonomicky za rok. 

My se s naším projektem se snažíme překonat všechny překážky, které by umístění uměleckých děl do prostorů bránily. Proto nabízíme možnost vybrat si umělecké portfolio a každé čtyři měsíce ho obměnit, což je v ceně služby a za zlomek původní ceny díla. Další přidanou hodnotou je, že dokážeme poradit při výběru portfolia prostřednictvím art konzultantů, kteří se snaží zhodnotit potřeby a vizi firmy a vybrat umělecká díla tak, aby to odpovídalo její identitě.

Proč je lepší instalovat do pracovního prostředí originální umění oproti fotografickým reprodukcím? 

Odpovědí je myšlenka a energie každého jednoho originálního díla a sociální přesah - přímá podpora domácích umělců. Pohybuji se v komunitě umělců a často vidím obrovská kvanta umění, která se vůbec nedostanou na světlo světa, což je obrovská škoda. V umění je obrovská hodnota, a posláním Artist's Hero je tuto hodnotu  “odemknout” a distribuovat mezi umělce a milovníky umění.

Mladí umělci jsou na začátku kariéry a věřím, že si zaslouží podpořit tím, že jim najdeme nové publikum a zároveň jim prostřednictvím této platformy umožníme vybudovat pasivní příjem. Umělci navíc velmi často řeší důležitá témata – jak osobní, tak společensko-ekonomická, kulturní, duchovní nebo politická. A prostřednictvím svého díla nám může umělec poskytnout okénko do svého světa, můžeme se obklopit jeho energií, rozšíří se nám obzory a pochopíme jeho pohled na svět.

Umění může být skvělým pomocníkem ke klíčové image značky. Jakým způsobem může umění komunikovat její identitu? 

Jak jsem již říkal, každý z umělců řeší nějaké téma, ať už osobní nebo společenské. Tím, že firma umělcovo dílo vystaví, přináší jednak estetickou hodnotu dovnitř firmy, ale zároveň může i originálně komunikovat témata, které jsou firmě blízká, nebo podtrhnout hodnoty, kterými firma žije. 

Jakou spojitost vidíš mezi uměním a produktivitou zaměstnanců ve firmách?

Od devadesátých let proběhlo mnoho vědeckých výzkumů na téma umění a jeho dopad na náš duševní stav. Nejvíce mne zaujala studie vykonaná International Art Consultants ve spolupráci s British Council for Offices, kde podle výzkumu napříč 1500 organizacemi bylo zjištěno, že umění vskutku inspiruje k vyšší kreativitě (potvrdilo 71 % respondentů), produktivitě (potvrdilo 11 % respondentů), pomáhá podtrhovat firemní hodnoty a identitu (potvrdilo 75 % respondentů). Lidé se v kultivovaném prostředí s uměleckými díly cítí povznešenější a přívětivější (potvrdilo až 94 % respondentů), a to se poté pozitivně projeví i na jejich pracovních výsledcích. 

Na trhu působíš poměrně krátkou dobu. Jak se ti daří a jaké jsou tvoje vize do budoucna?

S projektem Artist´s Hero jsme začali v říjnu roku 2020 a v současnosti máme přes 250 kusů uměleckých děl zahrnující kromě obrazů i sochy a umělecké instalace. Mou vizí je toto portfolio neustále rozšiřovat a začít nabízet i uměleckou tvorbu na přání klienta.

Jste schopni propůjčit umění i do domácností? 

Někteří umělci jsou tomu otevření, někteří ne. I když obsluhu domácností a individuálních milovníků umění do budoucna nevylučujeme, v Artist's Hero toto zatím není na pořadu dne - je to z toho důvodu, že umisťování děl do domácností je o mnoho rizikovější a logisticky náročnější než obsluha korporátních klientů. 

Jakým způsobem ovlivnila koronavirová pandemie způsob tvé práce? 

Zpočátku jsem si myslel, že velmi negativně, protože se zdálo, že práce v kancelářích je mrtvý koncept. Velmi rychle se však ukázalo, že tomu tak není, protože sociální kontakt je při práci velmi důležitý. Takže ve finále bych řekl, že to vnímám pozitivně, protože koronavirová pandemie urychlila přechod z kvality na kvantitu a umocnila zážitek z kanceláře, což jde perfektně v souladu s tím, co děláme. 

Jak vypadá tvůj pracovní prostor?

Můj pracovní prostor by neměl postrádat kvalitní židli a druhý monitor, který k práci potřebuji. Zároveň se snažím obklopit něčím krásným. Mám na stole pár léčivých kamenů a v současnosti jsem obklopen třemi obrazy, z nichž jeden je z mé vlastní tvorby a dva jsou mých kamarádů, které mi dělají radost každý den.

Prozradíš nám své nejoblíbenější pracovní vychytávky, které ti šetří čas?

Pokud můžu vyřešit něco do dvou minut, tak se to snažím vyřešit okamžitě, ať na to nemusím zbytek dne myslet. Dále se snažím dávat si neformální meetingy, které jsou skvělým způsobem pro budování firemní kultury. Třetí „hack“, který se neustále učím, je být při jednáních bdělým pozorovatelem, pozorně vyslechnout ostatní a dávat si čas na své odpovědi.

Jak dobíjíš pracovní energii?

Pro dobíjení pracovní energie mi pomáhá jóga, které se věnuji již čtyři roky. Dále jsou to dechová cvičení, četba duchovních knih, meditace a modlitba, které mi pomáhají se na chvíli odpojit od shonu běžného dne a zároveň kumulovat novou energii.