2. listopadu 2021

Práce z domu i z kanceláře. Hybridní model se stává sílícím trendem, ukazují výzkumy

Práce z domu i z kanceláře. Hybridní model se stává sílícím trendem, ukazují výzkumy

V důsledku koronavirové pandemie byl pracovní trh nejen v Česku výrazně ovlivněn. S rozvolněním a postupným návratem většiny zaměstnanců do kanceláří přichází na řadu změny jak v modelu práce celkově, tak i v související přeměně vzhledu pracovních prostor. Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, realizovala v nedávné době dva rozsáhlé průzkumy, jejichž výsledky ukazují na nástup trendu hybridního modelu práce, který efektivně kombinuje práci v kanceláři s prací na dálku.

Čeká zaměstnance návrat do kanceláří?

Podle nedávného průzkumu CBRE má v regionu EMEA (zahrnuje Evropu včetně Česka, Střední východ a Afriku) v současnosti zhruba 65 % firem v provozu všechny pobočky, avšak více než polovina stále reguluje počet zaměstnanců přítomných v kanceláři. Rozdíly jsou dány podle oboru a velikosti firem. Zhruba 60 % malých společností (do 100 lidí) umožňuje přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, s většími firmami ta procenta klesají. Při příznivém vývoji epidemiologické situace přes 50 % firem očekává návrat zaměstnanců na pracoviště do konce letošního roku. Některé firmy však žádný pevný termín pro znovuotevření kanceláří stanovený nemají a jen zhruba 15 % z dotazovaných čeká úplný návrat k normálu.

Lidé si nejvíce cení sociální interakce, ta na home office chybí

Kvůli pandemii vzrostl počet zaměstnanců pracující na home office. S tím vyvstala spousta otázek, zda při práci z domova neklesá produktivita, morálka nebo důvěra zaměstnavatelů ve své pracovníky. Průzkumy ukázaly, že lidé pracující z domova často pozitivně hodnotí větší kontrolu nad organizací vlastní práce a lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. U práce v kanceláři zase zaměstnanci oceňují sociální interakci, jednodušší a rychlejší přenos informací, obvykle i lepší komfort a vybavení. Mezi další pozitiva respondenti řadí intenzivnější budování firemní kultury a lepší přístup k technologiím. Z průzkumů vyplývá, že téměř polovina dotazovaných (48 %) by preferovala kombinaci práce z domova s prací v kanceláři. Jaké přístupy k těmto datům zaujímají společnosti?

Kanceláře jako hlavní místo pro budování vztahů

I přes to, že firmy vnímají rostoucí zájem zaměstnanců o větší svobodu a flexibilitu, chtějí, aby nadále zůstali vzájemně propojení a zůstali produktivní. Podívejme se na tři základní přístupy, ke kterým by se mohly společnosti v budoucnu přiklonit.

  • Primárním pracovištěm je kancelář (preferuje 15 % společností): Firmy považují osobní přítomnost zaměstnanců v kanceláří za zásadní.
  • Kombinace práce v kanceláři s prací na dálku (upřednostňuje 79 % společností): Tyto společností očekávají rovnováhu mezi prací na dálku a z domova, aby se pracovníci dostatečně zapojili do týmových aktivit. 
  • Převažující práce na dálku (uvádí 1 % společností): Firmy, které práci z domova povýšily na nový standard. 

Hybridní model mění způsob využívání kanceláří

Hybridní model byl dříve vnímám jako fenomén, který způsobí odliv nájemců z administrativních center. Spíš než takto radikální scénář, ale zapříčiní změnu ve využívání kanceláří.

Podle Filipa Mušky, specialisty na pracovní prostředí v CBRE, by zaměstnavatelé měli přemýšlet o tom, jak a proč budou zaměstnanci kanceláře využívat a co jim pomůže, aby strávený čas v kanceláři byl co nejefektivnější a aby maximálně zapojoval jednotlivce do dění ve firmě. Hybridní práce s sebou nese nové přístupy a postupy, na které je potřeba si zvyknout jak ze strany zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.

„Tradiční pracoviště byla příliš dlouho statická a univerzální. A to navzdory faktu, že naše pracovní dny jsou plné dynamicky se měnících aktivit. Prvním pozitivním signálem, který s sebou pandemie koronaviru přinesla, je všeobecná shoda mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, že různé druhy práce se nejlépe provádějí v různých typech prostor. Za druhé, kvalita vybavení domácích pracovišť během posledních měsíců výrazně vzrostla. Firmám, které se rozhodnou pro přechod na hybridní model práce, mohu jen doporučit, aby do rozhodnutí zapojily své zaměstnance a o nových zásadách na pracovišti důsledně komunikovaly,“ dodává Filip Muška.

 

Autor: Eliška Koňařová