10. října 2021

Covid a podzim 2021 na pracovišti. Jaké jsou prognózy? Bude návrat na home office?

Covid a podzim 2021 na pracovišti. Jaké jsou prognózy? Bude návrat na home office?

I když byla téměř všechna omezení týkající se nemoci COVID-19 zrušena, zaměstnavatelé musí i tak neustále plánovat a dodržovat bezpečné pracovní postupy, aby zamezili dalšímu šíření nákazy. Navíc přišlo období podzimu, v němž se po loňských zkušenostech očekává, že epidemie koronaviru nabere znovu na síle. Jak bude vypadat situace za několik týdnů či měsíců? Máme očekávat návrat na home office?

Co ovlivní, jak bude situace vypadat?

Mezi hlavní indikátory, které mohou ovlivnit budoucí vývoj situace, patří například počet symptomatických případů, relativní pozitivita testů a s jistou rezervou i reprodukční číslo. Dalšími významnými kritérii jsou množství očkovaných nebo 7denní souhrnný počet nově potvrzených případů. V rozhodovacích mechanismech je nezbytné hodnotit též období, kdy dochází k masivnímu návratu osob do zaměstnání či do škol, který vede ke zvýšené kumulaci osob. 

Scénář, a s ním i chystaná protiepidemická opatření, se bude řídit podle epidemiologické křivky odpovídající číslu R vztaženému ke konkrétní hodnotě a ke konkrétním dnům. Předpokládané scénáře pro podzim roku 2021 obsahují i návrhy protiepidemických opatření pro jednotlivé služby a procesy. Jeden z nich navrhuje opětovné zavedení plošného testování zaměstnanců při 7denní incidenci (počet nových případů onemocnění za určité časové období) od 75 případů/100 tisíc osob.  

Jak je to s povinným testováním?

V důsledku koronavirové pandemie vydala Evropská unie soupis pokynů, které ponechávají zaměstnavatelům, aby zvážili rizika na svých pracovištích a rozhodli, jaká zmírnění jsou zapotřebí. Přestože většina z nich zůstává spíše pokyny než závaznými pravidly, předpokládá se, že v krátkodobém horizontu je budou zaměstnavatelé dodržovat. 

Povinně testovat své zaměstnance musí všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující dlouhodobou lůžkovou péči, poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, dále poskytovatelé sociálních služeb poskytující služby v pobytové formě, zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. 

I když od 1.července  došlo ke zrušení plošného testování zaměstnanců, zaměstnavatelé mohou zanést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních předpisů a pokynů k BOZP v rámci řízení rizik na pracovišti. Pokud vyhodnotí, že riziko na pracovištích je nízké, nemusí přijmout žádná opatření.  Zaměstnavatel, který nařídí svým zaměstnancům testování, je povinen testování uhradit. Zaměstnavatel dále nemá právo nařídit zaměstnanci jít se nechat otestovat mimo pracovní dobu.

Zaměstnanci požadují větší flexibilitu

Společnosti, které uvažují nad budoucností způsobu práce, volí mezi třemi základními možnostmi návratu na pracoviště: úplný návrat, hybridní model nebo práce z domova. Jedním z důvodu, proč společnosti přehodnocují, jak a kde pracovat, je, že většina lidí požadují zachovat míru flexibility, kterou během pandemie získali. Existují dokonce lidé, kteří by byli ochotni se své práci vzdát, než aby se vrátili do kanceláře. Práce z domova však může mít dlouhodobé negativní důsledky pro firemní kulturu.

Prognózy lze jen odhadovat

I přes navržené scénáře a k nim chystaná protiepidemická opatření se v prvním kroku neplánuje zavedení plošného testování zaměstnanců, tak jak tomu bylo od března do června 2021. Epidemiologická situace, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu či vlády mohou toto nynější rozhodnutí však změnit.

Není lehké situaci dopředu odhadovat a není nikdo, kdo by znal přesnou odpověď, jak bude situace vypadat. Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, například v důsledku prolomení očkování nebo vlivu některé varianty či mutace viru SARS-CoV-2, může dojít ke změně současných protiepidemických opatření.

Autor: Eliška Koňařová