9. ledna 2022

Trh komerčních realit směřuje k zotavení. Co dalšího lze v novém roce očekávat?

Trh komerčních realit směřuje k zotavení. Co dalšího lze v novém roce očekávat?

I přes negativní dopady koronavirové pandemie čeká evropský trh komerčních realit zotavení. Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, vydala analýzu, podle které by se měl očekávaný objem investic vrátit na předpandemické hodnoty do konce roku 2022. To se odrazí i na trhu komerčních realit v České republice.

Uplynulé dva roky se nesly v duchu několika lockdownů, při nichž se střídala období aktivity s náhlými nucenými pauzami ve společenském i ekonomickém životě a s následnou snahou o opětovné nastartování běžného chodu věcí. Clare Sheils, generální ředitelka společnosti CBRE za Českou republikou, doufá, že následující rok se po koronavirové krizi konečně bude moci přejít k řešení zásadních témat, jako jsou například nastupující inflace a přechod k uhlíkové neutralitě. 

,,Od nového roku očekáváme silný start, který se odrazí v investiční aktivitě. Tu povede trh s logistickými a industriálními nemovitostmi. Posilovat však bude i maloobchodní sektor, který by měl stále více přitahovat zájem investorů hledajících atraktivní výnosy,” říká Clare Sheils.

Poptávka o Česko je mezi investory vysoká

Poptávka po komerčních nemovitostech je v Česku stále silná. Český trh poskytuje investorům stabilní výnosy, je odolný vůči kolísání hodnoty aktiv a celkově je velmi žádaný. Investoři oceňují jak pozitivní vyhlídky ohledně růstu nájemného v různých sektorech komerčních realit, tak i dlouhodobě atraktivní výnosy, což potvrzuje i srovnání se západoevropskými zeměmi.

Zájem o aktiva je zde natolik vysoký, že na trhu není dostatek vhodných produktů, a to ve všech segmentech. Experti CBRE předpovídají, že celkový objem investic v tuzemsku letos dosáhne téměř 2 miliardy eur.

Podle vedoucí oddělení investic CBRE, Kataríny Brydone, si pozici silného investičního aktiva udrží především logistické a industriální nemovitosti. Rezidenční nemovitosti určené k pronájmu zůstanou vyhledávané jak u lokálních, tak zahraničních investorů, nicméně se v příštím roce předpokládají jejich nízké objemy na celkovém množství tuzemských transakcí. Atraktivním investičním produktem se během pandemie staly retailové parky, kterých je ovšem velký nedostatek a poptávka zde výrazně převyšuje nabídku. V novém roce dále očekáváme rostoucí zájem o investice do obchodních center. Co se týče kancelářského segmentu, poptávka investorů zůstává nadále silná.

Zotavení v oblasti pronájmů kanceláří

Z meziročního srovnání vyplývá, že Praha letos zaznamenala oživení aktivity v oblasti pronájmů kanceláří. Evropské kancelářské trhy, včetně toho pražského, si do nového roku přinášejí pozitivní dynamiku. A lze předpokládat, že tato tendence bude v průběhu příštího roku ještě zesilovat. CBRE očekává, že zavádění nových pracovních modelů, jako je hybridní model kombinující práci v kanceláří s prací na dálku, bude hnací silou jak pro obecně vyšší kvalitu administrativních prostor, tak i pro rostoucí poptávku po flexibilních kancelářích. 

Míra neobsazenosti, jeden z nejpoužívanějších ukazatelů, který zrcadlí aktuální situaci na trhu, se v posledních dvou letech zvýšila a v současné době činí 8 %. V příštím roce se však očekává, že se její hodnota mírně sníží. Silnější poptávka a relativně nízká nabídka nových produktů by měly zabránit dalšímu růstu míry neobsazenosti v následujících letech.

Kancelářský trh se posunul směrem k nájemcům

Nové prémiové projekty ve výstavbě v kombinaci s nízkou dostupností prémiových prostor na trhu povedou k růstu nájemného v těchto nemovitostech. Pražský kancelářský trh se více posunul směrem k nájemcům, zatímco vlastníci jsou tlačeni ke zlepšení pobídek. Ty se v současné době využívají čím dál tím více – ať už se jedná o nájemní prázdniny nebo vyšší příspěvky na vybavení kanceláří.

Dále lze očekávat, že změny v organizaci a způsobu výkonu práce způsobené koronavirovu pandemií se v příštím roce projeví ve větším zavádění již zmiňovaného hybridního modelu práce. Z nedávného průzkumu CBRE vyplynulo, že flexibilita, fyzický a psychický komfort na pracovišti v kombinaci s udržitelností (zejména kvalitou ovzduší) a zaváděním nových technologií se stanou hlavními faktory, které budou mít vliv na nové nájemce při výběru prostor.

,,Chytré společnosti neustále vyhodnocují a zdokonalují svou firemní politiku ohledně místa a způsobu výkonu práce tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám. To nutně neznamená pronájem méně kancelářských prostor, ale jejich nezbytnou evoluci,” uzavírá Simon Orr, vedoucí kancelářského sektoru v CBRE.

Autor: Eliška Koňařová