Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je příkaz vydán exekutorem k provedení exekuce některým ze způsobů stanovených Exekučním řádem.

Realitní novinky