Exekuční titul

Exekuční titul je vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek. Exekučním titulem je, mimo jiné, i rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul, vykonatelné rozhodnutí rozhodčího soudu, notářský zápis obsahující právní závazek a vyznačení oprávněné a povinné osoby, právního důvodu, předmětu a času plnění, pokud povinná osoba v notářském zápise s vykonatelností souhlasila, osvědčení o dědictví nebo rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie.