Hrubý výnos (Gross Yield)

Hrubý výnos = hrubé roční nájemné / prodejní cena (nezahrnovat poplatky a daně)

Realitní novinky