HVAC

Akronym vztahující se na klimatizační kontrolní systém v budovách (Topení = H, Ventilace = V a Klimatizace = AC)

Realitní novinky