Indexovaný nájem

Dohoda o nájmu, která vyžaduje změny ve výši nájemného na základě zveřejněného záznamu (indexu) o změně cen. Například: Pronajímatel vybírá „indexovaný nájem“ při původním nájemném ve výši 1.000 eur za rok, které je ročně upravováno podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HCPI). Má-li HCPI v době pronájmu hodnotu 100 a naroste ve druhém roce o 7, nájemné za druhý rok bude 1.000×1,07 = 1.070 eur ročně.