Míra dostupnosti

Míra dostupnosti představuje poměr celkových dostupných podlahových prostorů a Prostorů celkem ke dni průzkumu. Je potřebné explicitně stanovit, na jakou třídu kancelářských prostorů se míra dostupnosti vztahuje.

Realitní novinky