Míra obsazení

Procentuální poměr dosažený vydělením fyzicky obsazených prostorů ke dni průzkumu celkovou dostupnou podlahovou plochou.

Realitní novinky