Půdorys

Uspořádání místností v budově nebo diagram takovéhoto uspořádaní.

Realitní novinky