Smlouva o budoucí nájemní smlouvě

Smlouva o budoucí nájemní smlouvě je smlouva, na základě které se na základě výzvy pronajímatele nebo nájemce (případně obou) druhá strana v určené lhůtě zaváže uzavřít „ostrou“ nájemní smlouvu, jejíž vzor je většinou přílohou smlouvy o budoucí smlouvě; oprávnění vyzvat druhou stranu k uzavření nájemní smlouvy se často váže na splnění určených podmínek, které mohou být i stavebně-technického charakteru.