Účel nájmu

Pod účelem nájmu rozumíme obsah některého z předmětů podnikání nájemce (většinou toho převažujícího), který však musí být v souladu se stavebně – technickým určením nebytového prostoru vyplývajícího z příslušného kolaudačního rozhodnutí (případně stavebního povolení).