Zmluvné úroky z omeškania

Oprávnění věřitele (kterým může být v konkrétní situaci pronajímatel nebo nájemce) požadovat v případě prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku nebo jeho části z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši dohodnuté ve smlouvě, a to bez zvláštního upozornění.

Realitní novinky