Způsob výkonu exekuce

V případě exekučního titulu ukládajícího povinnost k peněžité plnění jde například o srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí, prodej cenných papírů, prodej nemovitosti nebo prodej podniku a v případě exekučního titulu ukládajícího povinnost na nepeněžité plnění se jedná o vyklízení, odebrání nebo zničení věci na náklady povinného, rozdělení společné věci a poskytování prací a výkonů.

Realitní novinky