Ztráta způsobilosti provozovat činnost

Ztráta způsobilosti provozovat činnost, na kterou se nebytový prostor pronajal je zákonný výpovědní důvod na straně nájemce; doporučuje se zakotvit do nájemní smlouvy ustanovení, podle něhož nájemce nesmí během účinnosti nájemní smlouvy uskutečnit žádné kroky směřující ke ztrátě takového osvědčení, že z problematické dikce zákona nevyplývá žádná odpovědnost nájemce, pokud ztráta způsobilosti byla způsobena jeho zaviněním (v důsledku jeho činnosti nebo nečinnosti).