23. prosince 2021

Minimálně pět způsobů, kterými umělá inteligence mění práci v kancelářích

Minimálně pět způsobů, kterými umělá inteligence mění práci v kancelářích

Technologie postupují mílovými kroky a každým rokem zasahují čím dál víc do našich životů. Výjimkou není ani jejich využití v práci. V posledních letech je přitom stále častěji skloňovaný termín umělé inteligence. Jaký bude mít vliv na budoucnost naší práce v kancelářích? A v čem je využívána už dnes?

Umělá inteligence neboli zkráceně AI (z anglického artificial inteligence) je jednoduše systém, který umožňuje dané technologii vyhodnocovat ohromné množství dat, a tím se samovolně učit novým věcem bez dalších zásahů lidí. Díky tomu se dokáže alespoň částečně přizpůsobit myšlení člověka, oproti kterému je schopná zpracovávat mnohem více informací (byť ne tak kvalitně) za kratší dobu. 

Technologie využívající AI nacházejí uplatnění v celé řadě oborů a míst – od výrobních linek přes autonomní auta až po kanceláře. Pojďte se s námi podívat na konkrétní příklady toho, jak může AI změnit práci právě v posledním ze jmenovaných příkladů..

Přepisy online hovorů

V dnešní době, kdy se velká část komunikace přesunula do virtuálního prostoru a většina z nás více či méně produktivním mluvením u webkamery a mikrofonu tráví většinu svého pracovního dne, se využití AI v této oblasti jednoznačně nabízí. Možná znáte ten pocit, když se snažíte co nejvíce soustředit na hovor, ale zároveň se u toho pokoušíte psát si kvalitní poznámky. Zvládnout obojí dohromady je přitom často složitý úkol. V tento moment přichází na scénu AI.

Některé aplikace, jako například Otter.ai, totiž dokážou samy vytvořit přepis online hovorů v reálném čase. Vy se tedy v klidu můžete celou dobu soustředit na komunikaci a nestresovat se psaním poznámek, protože AI je vytvoří za vás. Vy si můžete při samotném hovoru maximálně zvýrazňovat podstatné části, abyste po jeho skončení nemuseli číst celý přepis, ale pouze to podstatné. 

Nábor nových zaměstnanců

V současnosti asi nejrozšířenějším využitím umělé inteligence při práci v kanceláři je ale nábor nových zaměstnanců. Nejrůznější technologie využívající AI totiž dokážou zpracovat životopisy zaslané uchazeči o práci, čímž vyhodnotí vhodnost kandidátů pro danou pozici. Tím značně pomáhají personalistům, protože ti pak nemusejí ztrácet tolik času procházením údajů nevhodných uchazečů, ale mohou se věnovat pouze těm, kteří splňují jejich požadavky.

Některé společnosti, jako například IKEA či Pepsi, zacházejí ještě dál a používají „roboty“ s umělou inteligencí pro přímé psaní, nebo dokonce volání s uchazeči o práci. AI následně konverzaci vyhodnotí a dodá personalistům ještě přesnější výsledek o tom, zda se kandidát na danou pozici hodí. Stále jsme však (naštěstí) ve fázi, kdy je to nakonec právě člověk, kdo rozhodne o přijetí, nebo odmítnutí uchazeče. AI zatím stále funguje pouze jako jakýsi poradce.

Chatboti 

Již jsme zmínili, že si umělá inteligence dokáže psát s uchazeči, klást jim otázky a následně vyhodnotit jejich vhodnost pro danou pozici. Tzv. chatboti, kteří při psaní dokážou napodobit člověka, však mají mnohem širší možnosti využití než jen při náboru nových kolegů.

Velké společnosti začínají čím dál tím více užívat chatboty ke komunikaci se zákazníky, třeba na Facebooku. Díky tomu šetří kapacitu lidských operátorů, kteří nemusí zodpovídat jednoduché dotazy, se kterými dokáže efektivně poradit právě chatbot, ale mohou se soustředit jen na složitější problémy.

Sledování nálady na pracovišti

Další významnou roli může AI sehrát při zlepšování pracovních podmínek v kancelářích. Některé systémy totiž dokáží sledovat chování pracovníků a následně vyhodnotit jejich nálady či produktivitu. Analyzují například tón hlasu, kterým se mezi sebou kolegové baví, četnost odskakování si na záchod nebo výrazy obličeje.

Tento způsob použití umělé inteligence může být velkým přínosem pro zlepšování pracovních podmínek. Mnoho lidí však může mít nepříjemný pocit z toho, že jsou celou pracovní dobu sledování umělou inteligencí. Byť tedy již dnes některé společnosti k tomuto kroku přistupují, je otázkou času, zda se tento způsob užití AI stane oblíbeným.

Chytré vybavení kanceláří

AI se ale neprojeví jen ve způsobu, jakým pracujeme, ale i v prostředí, ve kterém pracujeme. Již teď existují druhy nábytku nebo jakéhokoliv jiného vybavení využívající umělou inteligenci. Mezi ně patří třeba chytrá okna, která automaticky mění tón skla podle síly slunce. Díky tomu dokážou pracovníky v kancelářích ochránit před silným zářením v teplých letních dnech. Zároveň ale propustí dost světla na to, aby v místnosti nebyla tma.

Způsobů, kterými AI práci v kancelářích ovlivní, bude ale pravděpodobně s rostoucími investicemi přibývat. Podle poradenské společnosti IDC totiž činily v roce 2020 celosvětové náklady na umělou inteligenci asi 50 miliard dolarů. V roce 2024 by to přitom podle IDC mělo být až 110 miliard dolarů. Nejspíš se tedy dočkáme ještě mnoha dalších velkých změn.

 

Autor: Petr Hejčl