14. prosince 2023

Podle Savills budou zelené pronájmy do roku 2026 naprosto běžné. České firmy brzdí vlažný přístup a změna myšlení.

Podle Savills budou zelené pronájmy do roku 2026 naprosto běžné. České firmy brzdí vlažný přístup a změna myšlení.

Objektivní pohled na budoucnost zelených pronájmů a ESG: Diskuze Savills odhaluje, jak se české firmy přizpůsobují. Spolupráce nájemců a pronajímatelů a přechod k udržitelnosti jsou klíčové pro efektivní ESG strategie.

Společnost Savills tvrdí, že do roku 2026 budou zelené pronájmy běžnou záležitostí. Nedostatek nadšení a změna myšlení ztěžují situaci českým podnikům.

O udržitelnosti a povinnosti ESG se nyní hovoří nejen v oblasti nemovitostí. Dotýkají se téměř každého podnikání. Společnost Savills proto uspořádala diskusi s názvem "Budoucnost zelených nájmů", kde se o této problematice hovořilo.

S pomocí dalších odborníků na trh ukázala, jak se ESG dotýká nájemců i vlastníků pozemků. Studie společnosti Savills ukazuje, že do roku 2026 budou zelené nájemní smlouvy nedílnou součástí všech nájemních smluv.

Abyste mohli začít, připravila společnost Savills online úvod do problematiky ESG (zde), který vysvětluje deset důležitých pojmů, například "směrnice CSRD", "taxonomie EU" a "CRREM". To pomůže společnostem přejít na povinnost ESG. Nastavení vykazování ESG a navázání spolupráce mezi nájemci a pronajímateli bude velmi důležité pro zavedení plánu ESG do praxe.

Pavel Novák, Head of Office Agency v Savills, říká: „Klíčovým aspektem v rámci zelených nájemních smluv je spolupráce pronajímatele a nájemce a dohoda provozovat budovu udržitelným způsobem. Bohužel se ale často setkáváme s tím, že někteří nájemci stále ještě mají požadavky, které nejsou slučitelné s udržitelností, a to i navzdory své korporátní ESG strategii. Nebo naopak někteří pronajímatelé ještě nedokáží řešit ESG reporting své budovy, což je zase klíčové v rámci nefinančního reportingu nájemců. Nicméně, pro reálný pozitivní vliv na životní prostředí i společnost je změna přístupu a myšlení základem pro to, aby ESG strategie měla efekt. Lze tak říci, že nás čeká ještě dlouhá cesta."

Spolupráce mezi nájemcem a pronajímatelem

 „Jako developer jsme odpovědni za uhlíkový vliv našich projektů, a proto každému nájemci pečlivě vysvětlujeme požadavky vedoucí k naplnění ESG norem. Tím nájemci napomáháme v naplnění jeho udržitelných cílů. Klademe důraz na efektivní využití objektu a recyklaci. Máme také seznam dodavatelů, kteří již umí v rámci nastavených pravidel udržitelnosti fungovat. Bohužel je ale na trhu řada výrobců, kteří stále připraveni nejsou,” doplňuje Eva Nykodymová, EHS and Environmental Manager ve Skansce.

Povinný ESG reporting již v roce 2024, banky je už vyžadují

Monika Kajanková, Real Estate Partnerka v advokátní kanceláři Dentons, konstatuje: „V rámci ESG projektů se často setkávám se situací, kde je patrné, že „česká“ strana v tématice a realizaci strategie ESG zaostává v porovnání se západní Evropou. Přístup v Česku je často vlažný s odůvodněním, že je ještě stále dost času, nebo že nejsou žádné konkrétní požadavky či donucovací mechanismy. Přitom povinné reportingy o nefinančních údajích jsou vyžadované EU legislativou a údaje z tzv. zprávy o udržitelnosti budou povinné již za rok 2024. V praxi se stále častěji setkáváme s případy, že pokud chce firma získat úvěr, tak musí bance komplexní ESG zprávy poskytnout již nyní.“

Jan Jurčíček, Head of Building and Project Consultancy v Savills: „Dílčí neefektivnosti systémů topení, chlazení a vzduchotechniky způsobené nevhodným zaregulováním je v současnosti jeden z největších problémů energetické náročnosti budovy. Současně je velmi časté, že v jedné části budovy se topí a na druhou svítí celý den slunce a chladí se, což vytváří potenciál do budoucna pro hospodárnější chod budov. Setkávám se také s tím, že budova je obecně na ESG připravena, pronajímatelé však nemají vhodně nastavené procesy. Potřebná data mají k dispozici, ale neumí nájemcům poskytovat relevantní reporting.“

Autor: Savills