24. října 2021

Proč jsou lidé pracující v coworkingu úspěšní?

Proč jsou lidé pracující v coworkingu úspěšní?

Co bylo ještě před deseti lety neznámým konceptem, je dnes velkým trendem ve světě kanceláří. Trend budování coworkingových center se již několik let šíří ve vyspělých zemích a nemalou stopu zanechává i u nás. A jeho obliba prudce stoupá. Podle nedávných studií jsou lidé pracující v coworkingu šťastnější a produktivnější než ti, kdo pracují ve “standardních” kancelářích. Dokazuje to i úroveň prosperity, která je minimálně o bod vyšší, než je průměr u zaměstnanců docházejících do běžné kanceláře. Proč jsou členové coworkingových pracovišť ve své práci úspěšní a efektivní?

Považují svou práci za smysluplnou a obohacující

V coworkingových prostorech se na rozdíl od tradičních kanceláří potkávají lidé, kteří pracují pro řadu různých společností napříč obory. To je osvobozuje od jakékoliv případného politikaření nebo pocitů konkurence a srovnávání se. Práce mezi lidmi, kteří vykonávají různé druhy činností, může posílit vlastní pracovní identitu a zaměstnancům pomáhá cítit se více sami sebou

Dalším důvodem, proč se pracovníci v coworkingu cítí lépe, je kultura pracovního prostředí, kde je normou vzájemně si pomáhat. Existuje také mnoho příležitostí, jak obohatit své vědomosti. Díky networkingovým akcím, přednáškám či jen náhodným pracovním obědům v coworkingových centrech si mohou členové komunity vzájemně předávat informace. Být součástí komunity navíc zvyšuje pravděpodobnost navázaní spolupráce a získání nových kontaktů včetně potenciálních přínosů z nich plynoucích. 

Mají větší kontrolu nad svým časem

Většina lidí sní o flexibilní práci, možnosti ovládat svůj pracovní den a volný čas. Právě to nabízejí coworkingové prostory. Mnohé z nich jsou otevřeny 24/7, a lidé si tak mohou sami určit, kdy s prací chtějí začít a skončit. Některé coworkingy poskytují různá členství pro přístup rovnou do několika lokalit sdílených prostor, což zajistí pracovníkům větší diverzitu prostředí. V Česku takovou možnost nabízí WorkLounge, který umožňuje také jednodenní vstup bez nutnosti uzavřít smlouvu, tzv. Day Pass. Do coworkingu není třeba docházet každý den, někomu vyhovuje využít sdílené prostory pouze 2 dny v týdnu. Profesionálové a freelanceři oceňují jednorázový vstup i možnost výběru pracovního místa pro různé činnosti – meetingy, videohovory, shootingy, workshopy, soustředěnou práci či relax.

Standardně coworkingová centra nabízí členství na měsíc nebo rok. Záleží na vašich individuálních potřebách. Tím, že je členství flexibilní, zbavuje pracovníky vazby ke konkrétnímu místu.

I když si pracovníci cení vlastní autonomie, přiznávají, že ve svém životě potřebují nějakou formu rutiny. Při práci z domu mnohdy chybí disciplína a schopnost oddělit osobní čas od pracovního. Je snadné se nechat rozptýlit, a ohrozit tak vaši produktivitu. Je snadné se nechat rozptýlit, což může ohrožovat pracovní produktivitu. Lidé, kteří využívají prostředí coworkingu, uvádí, že práce v komunitě je vede k větší disciplíně a produktivitě

Cítí se být součástí komunity

Být obklopen dalšími podnikateli a talentovanými profesionály je jednou z největších výhod práce v coworkingu. Samostatná práce, zejména z domova, může pracovníky velmi izolovat.  Lidé se navíc mohou  okrádat o důležité kontakty potřebné k tomu, aby se jejich podnikání posunulo kupředu.

Na druhou stranu, “socializace” v coworkingových prostorech není povinná ani nucená. Členové si mohou vybrat, kdy a jak budou s ostatními komunikovat. V tradiční kanceláři se zaměstnanci cítí být často nuceni se s ostatními bavit. Ve sdílených prostorech lidé obvykle komunikují, protože chtějí.

Jsou více motivováni

Pokud pracujete sami, není lehké si motivaci udržet. V coworkingu vás lidé, kterými jste obklopeni, ženou kupředu. S ostatními pracovníky můžete sdílet zkušenosti a nápady, které vám dodají inspiraci a mohou vás motivovat

Autor: Eliška Koňařová