26. prosince 2021

Co chtějí současní zaměstnanci? Smysluplnost práce, flexibilitu a dobré vztahy na pracovišti

Co chtějí současní zaměstnanci? Smysluplnost práce, flexibilitu a dobré vztahy na pracovišti

Koronavirová pandemie má za následek rekordní počet volných pracovních míst. Firmy se proto snaží jak o přilákání nových uchazečů, tak i o udržení stávajících zaměstnanců. Průzkumy však ukazují, že zvyšující se plat ani různé benefity zaměstnance příliš nemotivují. Mnohem důležitější pro ně je vidět ve své práci smysl. Jaké jsou další požadavky zaměstnanců v dnešní době?

Správná motivace zaměstnanců může být mnohdy oříškem pro nejednoho lídra. K motivaci totiž už nestačí jen slova nebo příslib zvýšené mzdy. Zaměstnanec musí cítit, že má o něj šéf zájem, dokáže mu naslouchat a ocenit ho. Když se lídr naučí své zaměstnance správně motivovat, může vzniknout skvělé prostředí ve firmě, což se odráží na její výkonnosti.

Ke zlepšení motivace však mnohdy stačí pouhé drobnosti. ,,Šéf, který se na vás usměje, když vás potká a dává tím najevo, že vás „vidí“. Šéf, kterému záleží na tom, jak se u něj v práci cítíte,“ popisuje Irena Vrbová, zakladatelka konzultační společnosti Porto, která se zabývá vzděláváním a rozvojem majitelů a manažerů menších a středních firem, jak může správná motivace vypadat. 

V práci chtějí vidět smysl

Zaměstnanci jsou často frustrováni pocitem, že jejich práce není dostatečně oceňována. Lidé však chtějí cítit, že jsou pro firmu přínosem. Proto by měli zaměstnavatelé ukazovat, že je jejich práce pro firmu důležitá. Je to jedna z cest, která dokáže zaměstnance ve firmě udržet.

Pro vyšší výkonnost zaměstnanců je podstatné, aby lidé dobře znali hodnotu práce, kterou můžou firmě přinést. „Lidé, kteří si jsou vědomi vlastního přínosu, lépe pracují a přispívají k dosažení vyššího výkonu celé firmy. Práce je pak baví, což je velmi důležitý faktor,“ komentuje řídící partnerka společnosti Deloitte, která se nedávno zapojila do šetření v této oblasti.

Hlavním úkolem je vytvořit pro zaměstnance prostředí, které pro ně bude inspirativní, v němž se nebudou bát sdílet své myšlenky a nápady a práce jim bude dávat smysl.

Prostor pro vyjádření

S vyšší spokojeností zaměstnanců také souvisí prostor pro vyjádření jejich názorů a postojů. Vyslechnutím jim dáváte najevo, že vám na jejich názorech záleží a vážíte si jich. Nebojte se proto svých zaměstnanců ptát, jak se cítí, co zrovna prožívají a potřebují. Snažte se porozumět a respektovat jejich obavy. Nemusíte jejich odpovědi okamžitě komentovat, stačí si je vyslechnout a zeptat se, co by k větší spokojenosti ve firmě potřebovali. 

Dobré vztahy na pracovišti

Kolektiv a vztahy na pracovišti dokážou do velké míry ovlivnit, jak se v práci cítíme. To dokazují i průzkumy, které ukázaly, že lidé dávají vztahům na pracovišti velkou váhu. Vztahy mezi kolegy se navíc často odráží v našem soukromí, protože v práci trávíme podstatnou část dne.

Je proto dobré nepodceňovat důležitost společných firemních akcí, které můžou být skvělou příležitosti pro navázání nebo prohloubení vztahů mezi zaměstnanci. Taková událost může mít třeba formu společného brunche nebo firemního večírku. 

Flexibilní pracovní doba nebo možnost pracovat odkudkoliv

Dalším faktorem, který je pro zaměstnance důležitý, je flexibilita. Díky pandemii si spousta lidí uvědomila, že kancelář není jediným místem, odkud se dá pracovat. To je důvod, proč lidé začínají více poptávat hybridní model. Současná situace pracovního trhu dokonce naznačuje, že společnosti se k tomuto přístupu začínají přiklánět. 

Flexibilita se netýká jen místa, ale také časového rozložení práce. Pro mnohé lidí je poskytnutí možnosti vlastní organizace času úlevou, což může vést k vyšší produktivitě. Koronavirová pandemie způsob práce zcela proměnila, proto se dá očekávat, že zaměstnavatelé budou ochotni těmto požadavkům v budoucnu více ustoupit.

Autor: Eliška Koňařová