7. srpna 2022

Vaše oblečení prozradí, kdo jste, ještě než otevřete ústa, říká Daniel Šmíd

Vaše oblečení prozradí, kdo jste, ještě než otevřete ústa, říká Daniel Šmíd

Pokud chcete v práci udělat výborný první dojem, přijďte na schůzku včas, dobře pozdravte, správně podejte ruku a mluvte k věci bez slovní vaty. Taková jsou doporučení Daniela Šmída, lektora etikety, publicisty a autora podcastu Jemný pán. Ve svých kurzech se soustředí primárně na to, aby rady, které udílí, byly v praxi snadno aplikovatelné. 

Jste uznávaným lektorem moderní etikety, firemní kultury a korektního chování. Kdy pro vás začala být estetika důležitá a jaké byly vaše pracovní začátky? 

Estetika mě obklopovala v různých formách od narození, jistě tedy i před ním. Moji rodiče dbali na svůj vzhled, společné stolování nebo i balení dárků. Mí prarodiče z obou stran každý svým způsobem také. Vzpomínám si, jak mě můj dědeček učil žehlit puky na kalhotách, ukazoval mi, jak se dokonale oholit ve studené vodě a čím dostat na špičky bot zrcadlový lesk. 

Můj pracovní život začal také už v dětství a spočíval v pomoci při stavbě domu, při zakládání zahrady nebo během rekonstrukce klenby ve sklepě. To bylo mé přispění k budování domova, když jsem byl dítě. Práci beru jako součást života, jistý závazek ke společnosti, rodině a způsob, jak tvořit. Výsledkem mé práce by měl být stav, který je lepší, než byl včera a v takové kvalitě, aby nebylo pochyb, že je práce pořádně a pečlivě odvedená. 

Na toto jsem principiálně navázal při studentských brigádách u nás i v zahraničí, svojí prací v Rakousku a také zde po mém návratu na pozici obchodníka. Svoji práci dělám s plným nasazením a vědomím, že málokdo se bude ptát, jak dlouho mi to trvala a jak náročné to bylo. Mnohem více lidí se bude ptát, kdo to udělal. Po relativně dlouhé obchodní kariéře jsem v roce 2011 začal některé své zkušenosti přednášet ve firmách a pro veřejnost.

Mohl byste posluchačům přiblížit, co mohou vaše kurzy firmám nabídnout? 

Firmy dostávají návody, jak zlepšit prostředí a vztahy v kancelářích nebo jak vést rozhovor a jednání s klienty. Dále získávají náměty, jak přetavit zákazníky v obchodní přátele a jak komunikovat pomocí oděvu hodnoty služby, kterou nabízejí. Nejvíce mi leží na srdci, aby informace obsažené v kurzech byly obratem uplatnitelné v praxi. Přednáším jen to, co jsem sám dříve dělal a přinášelo mi výsledky a úspěch. 

Existují nějaké tipy, jak svým vystupováním ovlivnit výsledek businessového jednání?

Ano, jsou jich desítky. Mezi ty zásadní patří přijít přesně, umět pozdravit, správně podat ruku a hovořit k věci, bez slovní vaty a zdvořile. Dále umět napsat správně obchodní e-mail či znát zásady zdvořilosti při telefonování. Součástí úspěšného obchodního života je i obchodní oděv a „umění“ jej používat. Obchodní jednání by mělo být také „cítit“ vzájemnou úctou k protějšku. Součástí je jistě upřímnost a přímost v hovoru. Celkově by měla úroveň vystupování přesně odpovídat nebo převyšovat kvalitu služby nebo výrobku, který nabízíte.  

Protože jsme Kanceláře.cz, nabízí se otázka, jaký má vliv design prostředí nebo i jeho atmosféra v kontextu etické či estetické výchovy?

Vše, co vnímáme kolem sebe, nás ovlivňuje. Jsme odrazem a výsledným produktem světa kolem nás. Jsme průměrem našich nejbližších přátel a blízkých. Design, estetika a kvalita zařízení v kancelářích, kde trávíme více než polovinu bdělého života každý den, významně spoluvytváří naši pohodu či její opak, podílí se na elánu, který v práci máme, přispívá ke kreativitě, klidu i produktivitě. Podporuje i hodnoty firmy, její misi a cíle. Jde o signál dovnitř, k lidem. Tento signál se však jistým způsobem dostane i ven.

Jakým způsobem nás může ovlivnit to, že se dobře oblečeme? Co svým zevnějškem můžeme komunikovat?

Jsme z velké části oblečením pokrytí. Není možné, abychom jej nevnímali, když se nás dotýká. Není také možné, abychom necítili tepelný komfort, tedy chlad nebo teplo, nebo nevnímali povrch látky na našem těle. Oděv a boty významně ovlivňují, jak se vnímáme, když se podíváme do zrcadla a hodnotíme se. Není téměř možné to nedělat. Každý máme svoje filtry, přes které se posuzujeme. A i přesto, že tyto filtry nejsou dokonalé, jsou mnohdy falešné a zkreslené, náš oděv nás formuje.

Jiný oděv si oblečete, pokud budete o sobě přesvědčení, že máte naprosto skvělou postavu. Jiný oděv zvolíte, pokud je vaše přesvědčení opačné. Oděvy nám mohou dodat sebejistotu, sebevědomí a vyjádřit, kým jsme.  Svým zevnějškem můžete komunikovat své hodnoty, úctu k sobě i k ostatním a profesionalitu. Oděv za vás vysílá signál o tom, kým jste, dávno před tím, než vyslovíte první slovo.  

Co byste poradil lidem, kteří se chtějí oblékat kvalitně, ale zároveň za příznivou cenu. Je to vůbec možné? 

Je možné a také už konečně nutné „vsadit vše“ na kvalitu. Oděvy, které jsou nekvalitní, prodávané po tisících tun napříč celým světem jsou cestou, jak se stát otrokem nakupování. Kvalitní oděvy mají sice nejčastěji vyšší pořizovací cenu, avšak počítáte-li tuto cenu s ohledem na množství použití, jde o mnohem výhodnější nákup. Problémy způsobuje fakt, že jsme moc bohatí na to, abychom se věnovali jen kvalitě. Klidně kupujeme i věci, které stojí téměř za nic, často jen proto, že jsou ve slevě. 

Kvalita oděvu se však často podle ceny nedá poznat. Jde o znalosti materiálů, způsobů výroby i místa, kde byl produkt vyroben. Pokud máte informace, které já svým klientům předávám, dostanete se tak k mnoha zdrojům, kde se dají vysoce kvalitní oděvy pořídit za zlomek jejich ceny. a ne, nejsou to letištní značkové outlety.

V zásadě jde o to nakupovat výrazně méně, klidně i o polovinu méně. Druhým krokem je nakupovat výhradně to, co potřebujete, a to, z čeho budete mít dlouhodobou radost. Co vám bude k užitku i veselí deset i více let. Třetí zásada zní pečovat, opravovat, renovovat, tedy starat se o oděv tak, aby vydržel co nejdéle. U kvalitních oděvů je životnost počítána na roky, u svrchních oděvů a dobrých bot na desetiletí.

Jak udělat dobrý první dojem a čeho se spíše vyvarovat?

Dobrý dojem je soubor myšlenek, odpovědnosti ke svému tělu a neverbální komunikace. K vytvoření vede otevřenost k setkání i projevený zájem o druhého. Výraznou měrou k vytvoření dobrého prvního dojmu přispívá oděv a doplňky, stejně tak však i péče o tělo. Tím nemám na mysli jen účes, ale to, jakou dynamiku vaše tělo má, zda máte elán, jiskru, která dokáže vztah zapálit. V neposlední řadě je první dojem téměř nemožné vytvořit bez upřímného úsměvu. 

V případě, že víte, v čem vám může první dojem pomoci, je třeba se vyvarovat posuzování a hodnocení toho druhého, vyjádřeného nezájmu, nevhodnému oděvu a nevkusným doplňkům. Negativně působí neupravenost, skleslost a viditelná únava. Nezajímavě pro ostatní je jistě zamračený obličej bez úsměvu.