28. června 2022

Tipy a technologie, které vám pomohou s bezpečným návratem do kanceláře po pandemii

Tipy a technologie, které vám pomohou s bezpečným návratem do kanceláře po pandemii

Poslední dva roky se nesly ve znamení pandemie nemoci Covid-19, která obrátila naruby soukromé i pracovní životy většiny z nás. Mnoho lidí zvyklých denně docházet do kanceláře se najednou ocitlo na home office. Jenže to, co se nejdřív zdálo jako požehnáním z nebes, se později pro řadu lidí stalo soukromým peklem. Ti se pak nemohly návratu zpátky do kanceláře dočkat. Protože ale podle části odborníků Covid-19 stále ještě neřekl poslední slovo, mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů se obává, jak to bude na podzim a v zimě.

Pro zaměstnavatele a manažery je v mnoha ohledech výhodnější mít své zaměstnance na pracovišti pod dohledem. Zaprvé mohou lépe sledovat, jestli plní své pracovní úkoly. Zadruhé je to přínosnější pro budování pracovních vztahů a sociálních vazeb. I home office má své výhody, ale některé společnosti přeci jen preferují fyzickou přítomnost zaměstnanců na pracovišti. 

Aby ale lidé mohli lidé nadále pracovat tam, kde jsou zvyklí, je nutné zajistit jim na pracovišti bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a nebudou mít strach z případné nákazy. S tím mohou snadno pomoci nejen běžné ochranné prostředky, ale i moderní technologie.

Měření teploty a osobní anamnéza

U většiny osob nakažených virem SARS-CoV-2, které mohou být rizikem pro své okolí, se jako jeden z prvních příznaků objevuje zvýšená teplota. Ve velkých firmách je však náročně proveditelné, aby u vchodu stál člověk, který každému měří teplotu. Od toho jsou tu však moderní technologie. Řada společností proto své pracoviště vybavila například rámy měřícími tělesnou teplotu. Těmi stačí projít, a hned je jasné, kdo představuje riziko pro ostatní.

Stejně tak můžete využít software, který spolupracuje s chytrými telefony. Zaměstnanec pravidelně vyplňuje dotazník s otázkami na své fyzické zdraví i aktuální pocity. Pomocí vyplněného dotazníku pak může zaměstnanec otevřít vchodové dveře do své kanceláře (funguje podobně jako čip). Pokud někdo dotazník odmítne, případně zapomene, vyplnit, dovnitř se nedostane.

Výhodou pro zaměstnavatele je kromě toho, že mají přehled o zdravotním stavu svých zaměstnanců, i to, že se v dotazníku mohou ptát třeba na pocity z práce, čímž od zaměstnanců získají cennou zpětnou vazbu, a snadno tak zjistí, co by se dalo zlepšit, aby byli jejich zaměstnanci nejen spokojenější, ale i výkonnější.

Předčasná rezervace míst

Kromě softwaru pro získávání informací o zdraví zaměstnanců může s návratem do kanceláře pomoct i program pro rezervaci míst. V tom si mohou pracovníci už dopředu zarezervovat konkrétní místo pro svou práci dopředu. 

Z bezpečnostního hlediska je takový systém výhodný v tom, že pokud se u někoho objeví příznaky onemocnění, tak ze systému je ihned jasné, kde dotyčný seděl a kdo pobýval v jeho nejbližším okolí. Tím může zaměstnavatel všechny tyto zaměstnance poslat do preventivní karantény. Kromě toho díky používání takového systému zaměstnavatel zjistí, jak jsou kanceláře či zasedací místnosti vytížené, jestli je jich dostatek, nebo zda jich má naopak zbytečně moc, protože nejsou adekvátně využívané.

Bezdotykové systémy

Jelikož se vir SARS-CoV-2 nešíří pouze kapénkami, ale nakazit se můžeme i po dotyku předmětů, s nimiž nemocný přišel do kontaktu, snaží se mnoho pracovišť zavádět nejrůznější bezdotyková zařízení. Díky moderním softwarovým řešením tom už dnes naštěstí není nic náročného.

Dveře do budovy se mohou otevírat bezdotykově pomocí přiblížení čipu ke čtecímu zařízení. Stejným způsobem mohou fungovat dveře přímo v kancelářích. Na podobném principu dnes pracují i některé výtahové systémy. Bezdotykově (například hlasem) se dají ovládat světla, o ovládání vodovodních baterií a vysoušečů rukou nemluvě. K dispozici jsou dnes dokonce i bezdotykové kávovary. Dezinfekce dostupná na pracovišti pak jen pocit bezpečí umocňuje.

Automatická kontrola rozestupů

Dodržování rozestupů je jedním z nejdůležitějších preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19. Na mnoha místech včetně kancelářských prostor se to přitom zdálo jako neřešitelný úkol. Moderní technologie nám ale mohou pomoci ohlídat i tento aspekt bezpečnosti.

Stejně jako rezervační systémy k zamluvení konkrétních míst pro práci existují i softwary, které pracují s kontrolováním rozestupů mezi lidmi. Fungují podobně jako ty rezervační s tím rozdílem, že umožňují naplnit každou kancelář pouze z předem nastavené kapacity a zaměstnancům dovolují sednout si od sebe jen v určitých vzdálenostech

Co se týká společných prostor, můžete jejich užívání omezit vstupem jen určitého množství osob v jeden čas. Zasedací místnosti mohou fungovat na principu chytrého bookingu, ostatní prostory se dají ošetřit ještě vstupem na čip. Systém pak může být nastaven tak, že najednou umožní vstup pouze určitému počtu osob.

Hybridní systém práce

Nejrizikovější je z hlediska nákazy vzájemné potkávání se. Zvlášť u vchodu je toto riziko největší, protože zaměstnanci přicházejí do zaměstnání a odcházejí z něj zpravidla v tentýž čas. Abyste co možná nejvíc snížili nebezpečí nákazy, je vhodné upravit pracovní dobu a změnit čas příchodů i odchodů tak, aby se u dveří potkávalo co nejméně lidí v jeden čas. 

Ideální je také umožnit zaměstnancům částečný home-office, pokud to náplň jejich práce dovoluje. V kanceláři se mohou například střídat a docházet jen určité dny v týdnu, pracovat na směny. Po zbytek času se s kolegy a nadřízenými mohou propojovat pomocí různých komunikačních kanálů, videokonferencí a podobně.