8. listopadu 2022

Vzdělání versus zkušenost. Co má navrch?

Vzdělání versus zkušenost. Co má navrch?

Jdou zaměstnavatelé více po vysokoškolsky vzdělaných uchazečích, nebo dávají přednost zkušenostem? Záleží na oboru i na tom, jak daleko jste ve své kariéře.

O tom, na čem nejvíce záleží při získávání zaměstnání, se vede debata stará jako vysokoškolské vzdělání samo. Pomůže vám k získání zaměstnání vyšší titul, nebo se více počítají vaše dosavadní pracovní zkušenosti? A kromě samotného získání zaměstnání, poslouží vám vaše zkušenosti, nebo vzdělání lépe, pokud jde o udržení zaměstnání, kariérní růst a dobré živobytí na desítky let dopředu?

Vysoká škola není praxe

Získání vysokoškolského vzdělání je pouze důkazem, že můžete uspět v akademické sféře, nikoliv v reálné pracovní situaci. Úspěch ve skutečné práci řekne potenciálním zaměstnavatelům více o tom, co můžete nabídnout.

Díky pracovním zkušenostem se dnes můžete hodit na konkrétní pracovní místo, ale bez vysokoškolského vzdělání vám mohou chybět dovednosti, které jsou důležité pro postup v dalších dnech. Titul může ukázat, že máte specializované znalosti nebo technické dovednosti, které zaměstnavatel hledá a které lze přenést na pracovní místo s minimálním zaškolením na pracovišti.

Průběžně se vzdělávat

Jste-li čerstvým absolventem, může vám nový titul posloužit jako důkaz, že jste získali dovednosti potřebné pro nástupní práci ve zvoleném oboru. Potenciální zaměstnavatelé vás pravděpodobně budou považovat za někoho, kdo se dokáže rychle zapracovat, což vyžaduje jen malé zaškolení na pracovišti, které zaměstnavatele stojí čas i peníze.

Na druhou stranu, pokud jste získali diplom (zejména v technologickém oboru) před 15 či 20 lety, to už je dnes téměř irelevantní - alespoň jako důkaz toho, co můžete nabídnout zaměstnavateli dnes. Potenciálnímu zaměstnavateli musíte ukázat, že jste se dále vzdělávali, sledovali trendy v oboru a získali jakékoli nové dovednosti, které zaměstnavatel vyžaduje.

S titulem k vyššímu platu

Vyšší vzdělání často vede k lepší stabilitě zaměstnání a vyššímu platu. Podle průzkumů může mít uchazeč o zaměstnání díky titulu (nebo několika titulům) ve svém životopise také výhodu při přednostním přijímání do zaměstnání. Zpráva Asociace amerických vysokých škol a univerzit (AACU) z roku 2018 například zjistila, že 82 % dotázaných vedoucích pracovníků a 75 % personalistů „se domnívá, že pro uchazeče o zaměstnání v dnešní době je velmi důležité nebo naprosto nezbytné, aby si doplnili vysokoškolské vzdělání“.

Dvě strany mince

Záleží tedy na typu práce i na preferencích zaměstnavatele. Průzkumy v průběhu let ukazují, že většina zaměstnavatelů oceňuje vyšší vzdělání. Při rozhodování o tom, komu dát práci nebo koho povýšit, však mohou hrát rozhodující roli i zkušenosti.

Ideální kombinace vzdělání a praxe se může v jednotlivých oborech lišit. Zatímco pro některá pracovní místa je vysokoškolský titul důležitý, v jiných může mít jen malou hodnotu. V ideálním případě můžete jako uchazeč o zaměstnání potenciálním zaměstnavatelům ukázat, že máte jak vzdělání, které potvrzuje vaše dovednosti, tak zkušenosti, které potřebujete k tomu, abyste ve zvoleném oboru vynikli.

Autor: Radek Preis