13. listopadu 2022

Nová ISO norma optimalizuje akustiku kanceláří

Nová ISO norma optimalizuje akustiku kanceláří

Až 70 % zaměstnanců v kancelářích není spokojeno s akustickými podmínkami na svém pracovišti. Bohužel jsou to ale právě tyto prostory, které jsou pro architekty a projektanty z hlediska akustiky oříškem. Není totiž kancelář jako kancelář.

Akustika na pracovišti je při práci důležitá. Jiné akustické podmínky panují v call centru a jiné například v pobočce banky. Chcete-li v kanceláři dokonalou akustiku, řiďte se ISO normou 22955. Ta jasně definuje akustické podmínky vhodné do různých kancelářských prostředí podle jejich využití. A navíc přináší přehledné instrukce, jak těchto akustických hodnot dosáhnout. Hluk v kancelářích nám velmi pravděpodobně nezpůsobí trvalé následky, ale rozhodně není vítaným společníkem. Způsobuje totiž únavu, podrážděnost i ztrátu koncentrace a každé vyrušení má vliv na naši výkonnost.

Podle kalifornských vědců trvá zaměstnanci v průměru 33 minut, než se po přerušení dokáže vrátit na původní úroveň koncentrace. „Rozdíly v produktivitě jsou markantní. Zejména pokud jde o složitější úkoly, u nichž je výkonnost v hlučném prostředí až o 50 % méně přesná,“ vysvětluje Iveta Králová, Key Segments Manager ze společnosti Ecophon, která vyvíjí a prodává akustické systémy na absorpci hluku.

Akustika šesti různých typů kancelářských prostor

Hluk v kancelářích tedy představuje reálný problém. Až do loňského roku ovšem neexistoval přesný nástroj, který by definoval, jaké akustické podmínky by měly v různých typech kanceláří panovat, ani jak jich docílit. Nová norma určuje celkem šest různých typů kancelářských prostor:

  1. Prostory, kde činnost ještě není známa
  2. Prostory pro tele a video komunikaci (např. call centra, střediska podpory)
  3. Prostory pro spolupráci mezi osobami na nejbližším pracovním místě (např. marketingová oddělení)
  4. Prostory pro činnost založenou na spolupráci v malém rozsahu (např. HR, účetní oddělení)
  5. Prostory pro kontakt se zákazníkem (např. recepce, pošty a banky)
  6. Prostory pro smíšené činnosti (kombinace výše uvedeného)

Strop je klíčový

Za nejdůležitější povrch v prostoru otevřených kanceláří z hlediska prostorové akustiky považuje ISO norma 22955 jednoznačně strop. Ten by měl být v ideálním případě opatřen celoplošným podhledem. Povrchová úprava zdí totiž není tak efektivní. Nicméně zvuk pohlcující povrchovou úpravu stěn norma považuje za dobrý způsob, jak snížit dobu dozvuku a omezit šíření zvuku prostorem v málo zařízených otevřených kancelářích. „Využívají se například akustické stěny a podhledy vyrobené ze skelné vaty, která má výjimečnou schopnost absorbovat zvuk. Některé systémy, jako je například akustická omítka Fade, je také možné aplikovat na různé povrchy včetně klenutých či zakřivených stropů,“ říká Králová.

Zásadní vliv na prostorovou akustiku kanceláří nemají podle normy ani povrchové úpravy podlah. ISO norma 22955 naopak přikládá velký význam dispozičnímu řešení pracovních stanic nebo geometrii prostoru: „Normální výška stropu v otevřených kancelářích s velkou plochou zvyšuje soukromí pro rozhovor. Norma proto doporučuje vyhýbat se vyšším než standardním stropům,“ dodává Králová.

Novou normu ocení kromě architektů, projektantů a jiných profesionálů i laikové. Například v případě rekonstrukcí totiž často o investici do prostorové akustiky nerozhoduje profesionál, ale zástupce vedení firmy.

Autor: Radek Preis