29. září 2022

Cvičení na pracovišti jako zaměstnanecký benefit i dobrá investice

Cvičení na pracovišti jako zaměstnanecký benefit i dobrá investice

Pro spoustu zaměstnavatelů jsou nefinanční bonusy způsobem, jak přitáhnout nové a udržet si stávající pracovníky. V kurzu jsou teď především benefity související se zdravím a nemusí jít jen o cvičení či jógu. Přimět zaměstnance cvičit se navíc může vyplatit.

Sportovní benefity zaměstnancům kompenzují celodenní sezení u počítačů a prodlužují jejich zdraví. U nás i po celém světě již do pohybu zaměstnanců investují například pražská pobočka společnosti Microsoft, automobilka Hyundai v Nošovicích nebo Státní úřad pro kontrolu léčiv.

Díky cvičení přímo na pracovišti mohou firmy předejít výpadkům klíčových zaměstnanců z důvodů chronických zdravotních problémů. Již po prvním měsíci pravidelných cviků přijme tělo nový stereotyp, a zpočátku pro někoho namáhavé cvičení se stane jen povinnou přestávkou na protažení. Pravidelným pohybem se lidé stávají výkonnějšími, lépe vnímají sami sebe a díky vyšší spokojenosti jsou i loajálnější.

Meditace nebo sebeobrana

Lekcí a cvičení, na které může zaměstnavatel přispět, je velké množství a vybere si tak každý. Ať už mají zaměstnanci zájem o jógu, meditaci spojenou s dechovým cvičením, sebeobranu nebo zdravotní cvičení. Kromě podobných lekcí je také žádoucí naučit zaměstnance, jak samostatně pracovat se svým tělem v průběhu pracovní doby i bez lektora. „Učíme zaměstnance, aby věděli, co dělat, když jim začne třeba bolest zad nebo migréna,“ říká spolutvůrce firmy Fpohybu Pavlína Lášticová.

Společné cvičení na pracovišti je navíc pro zaměstnance příjemnější, než kdyby měl cvičit pouze sám. Taková situace by mu mohla být nekomfortní, mohl by se stydět a raději by si nezacvičil vůbec. „Jde i o silnou skupinovou týmovou motivaci. Když je program pro celý kolektiv a z něj má znalosti ohledně cvičení více lidí, tak se vzájemně podporují a pracují se stejnými informacemi. Jde o to, vytvořit kolektiv, který se podporuje ve zdravém životním stylu,“ doplnila Lášticová.

Pohybem k vyšší produktivitě

Hromadná aktivita vede i k interakci mezi jednotlivci a zlepšení mezilidských vztahů. Členové týmu cítí sounáležitost s týmem a sdílejí společné hodnoty. Během společných aktivit se kolegové uvolní, zasmějí a vypustí tak emoce, jako je hněv a frustrace relativně bezpečným způsobem. K práci pak zaměstnanci usedají uvolnění a schopni lepších výkonů.

Sport jako motivace

Aktivní pohyb zaměstnanců podporovalo v roce 2017 podle průzkumu společnosti Edenred z téhož roku pouze necelých 30 % tuzemských firem. Situace se ovšem lepší a dnes firmy pružně reagují na měnící se potřeby zaměstnanců, což se odráží v nabídce pracovních benefitů. „Nabídku jsme obohatili především o novinky zaměřené na well being a zdraví zaměstnanců. Nabídli jsme jim například služby fyzioterapeuta, semináře a workshopy na témata jako jsou bolesti zad, vyrovnání se stresem či spánková hygiena,“ uvádí konkrétní příklady Kateřina Krist, HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Nabídka pohybových aktivit je také způsob, jak přilákat nové zaměstnance a stává se tak součástí mnoha náborových strategií. „Sport jako motivační prvek využívá stále více společností. Pokud to dříve byly velké korporace, nyní jsou to i středně velké a menší podniky,“ říká marketingový ředitel společnosti Sodexo Benefity Štěpán Tůma. Ne každá česká firma si ale uvědomuje, že aktivní pohyb zaměstnanců zvyšuje jejich odolnost vůči stresu, znamená menší nemocnost a vyšší produktivitu.

Autor: Radek Preis