15. února 2024

Osamělost na pracovišti: Nevyřčená epidemie

Osamělost na pracovišti: Nevyřčená epidemie

Osamělost na pracovišti: Nevyřčená epidemie" zkoumá skrytý problém osamělosti mezi zaměstnanci. Studie odhaluje, že i v digitálně propojeném světě se generace Z potýká s vysokou mírou osamělosti, která ovlivňuje jejich duševní zdraví a pracovní spokojenost.

Část 1: Být sám vs. být osamělý: stigma, mýty a varovné signály

  • Osamělost v práci existovala i před pandemií, ale zhoršuje se a její špatné dopady na pracovní kulturu jsou stále zřetelnější.
  • Přestože je spousta lidí online, podle studií je generace Z osamělejší než kdykoli předtím. Může to být způsobeno tím, že je pandemie odřízla od důležitých sociálních vazeb v nejdůležitějších obdobích jejich kariéry.
  • Zjistit, jaké příznaky může mít osamělý spolupracovník, je velmi důležité, ale navázat kontakt se spolupracovníkem, který může být osamělý, vyžaduje pečlivost a plné pochopení toho, jak obvykle vykonává svou práci.

Existuje mnoho vědeckých důkazů, které ukazují, jak osamělost škodí zdraví, ale o osamělosti v práci nebylo provedeno mnoho studií. Každý týden stráví britští pracovníci přibližně miliardu hodin činnostmi spojenými s jejich zaměstnáním. Většina studií, které se zabývají osamělostí mimo zaměstnání, se zaměřuje na tuto oblast. Tento nedostatek zaměření může být způsoben společenským studem, který osamělost obklopuje, a falešným přesvědčením, že mít v práci hodně práce a být v blízkosti jiných lidí může osamělost v práci učinit menším problémem. Nedělat s tím nic je nebezpečné.

Co způsobuje, že jsou lidé v práci osamělí?

Lidé se cítí osamělí, když jejich sociální vazby nesplňují jejich přání. Osamělost v práci znamená, že se cítíte odříznuti od ostatních lidí, což může být způsobeno tím, že se neúčastníte skupinových projektů, nemáte pocit, že zapadáte, nebo prostě máte pocit, že vás v práci nikdo nevidí. To znamená, že osamělost je opakem zapojení a začlenění.

Osamělost v práci existovala i před vypuknutím epidemie, ale stala se zřetelnější, když jsme spolu nemohli osobně mluvit. V letech po pandemii se objevily také ekonomické problémy, jako jsou rostoucí životní náklady a přetrvávající zdravotní problémy, které způsobily, že se lidé cítili ještě osamělejší. Zjistit, odkud osamělost v kancelářích pramení, je důležité zejména pro řešení tohoto problému jako celku.

Je důležité si uvědomit, že osamělost není jen osamělost, je to nedostatek skutečného lidského kontaktu. Jsou jí postiženi lidé všech psychologických typů, nejen extroverti a introverti. Kvalita našich vztahů v zaměstnání má největší vliv na to, jak osaměle se cítíme, a jen to, že máte kolem sebe spolupracovníky, vás nečiní vůči tomuto problému imunními.

Osamělost v práci se může projevovat mnoha způsoby, např:

  • Věci mimo práci, jako je nedávné úmrtí v rodině, mohou způsobit, že se někdo v práci cítí osamělý.
  • Problémy s pracovní kulturou, jako jsou obtížné úkoly, špatné vztahy na pracovišti, nedostatek volnosti nebo šikana, která se neřeší, mohou způsobit nebo zhoršit pocit osamělosti.
  • Dlouhá pracovní doba, noční práce, práce z domova a dlouhé dojíždění jsou příklady pracovních struktur a uspořádání, které mohou ztěžovat socializaci mimo práci, což může vést k osamělosti na pracovišti.

Prázdná židle

Je osamělost lidí skutečně velkým problémem?


V květnu letošního roku varoval americký generální lékař před tím, co jeho úřad nazývá "epidemií" osamělosti a izolace. Tento trend zasáhl i pracoviště, kde se zprávy o osamělosti množí. Osamělost v zaměstnání není novým problémem; zhoršovala se již dlouho před touto pandemií, a to kvůli změnám ve způsobu práce lidí, jako je větší spoléhání se na řešení řízená umělou inteligencí (namísto lidského kontaktu) a používání většího množství digitálních komunikačních nástrojů.

Americký průzkum využívání času (ATUS) poukázal na to, že pandemie způsobila, že se lidé cítí ještě osamělejší než dříve. Studie ATUS zjistila, že průměrný Američan stráví s rodinou nebo přáteli přibližně šest hodin denně. Přesto má každý člověk jiné potřeby, pokud jde o sociální kontakt. Každý se může cítit osamělý a je to slabost, kterou máme všichni. Samota může způsobit, že se člověk více zlobí, je úzkostný a negativně hodnotí svou vlastní hodnotu. Není to volba způsobu života ani osobní preference (na rozdíl od osamělosti). Někteří lidé jsou rádi sami, ale nikomu se nedaří dobře, když je neustále sám.

 

Na koho má největší vliv být sám v práci?

Krize osamělosti se týká lidí ze všech vrstev britské pracovní síly. Podle studie z dubna 2023 se 20 % britských zaměstnanců cítí v práci pravidelně osaměle. Nerovnosti na trhu práce tento problém zhoršují u lidí s nízkými příjmy, žen, mladších pracovníků, lidí z rasových nebo etnických menšin (nebo z prostředí, které bylo v minulosti znevýhodněno), zdravotně postižených a vážně nemocných.

Osamělost je také častější ve větších podnicích. Dokonce i zaměstnavatelé se někdy mohou cítit osamělí - 32 % vrcholových manažerů uvedlo, že se často cítí osaměle, což může být způsobeno tím, že vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je komplikovaný.

Od roku 2003 spolu lidé všech věkových kategorií tráví méně času osobně. Například mladí lidé dnes mají méně blízkých přátel než v minulosti. Je důležité věnovat pozornost nejnovějším pracovníkům, zejména generaci Z, protože budou mít velký vliv na budoucnost práce.

Výzkum McKinsey Health Institute naznačuje, že někteří příslušníci generace Z možná nemají mnoho osobních zkušeností s prací v kanceláři. V důsledku toho má 68 % z nich méně pracovních vazeb a 81 % se více obává dlouhodobé práce na dálku a jejího spojení s osamělostí. Přestože firmy chtějí, aby se lidé vraceli do práce, generace Z se k tomu staví častěji než mileniálové (27 % oproti 49 %). Důvodem mohou být negativní dopady dlouhodobé osamělosti, jako je stres, psychické problémy, deprese a závislost.

Osamělý pracovník v místnosti

Jaké jsou příznaky toho, že je někdo v práci osamělý?


Někdy je těžké poznat, zda je spolupracovník osamělý. Dávejte si pozor na drobné změny v chování, jako je změna v tom, jak se cítíte při domácích pracích, změna rutiny nebo změna v tom, jak vypadáte nebo co jíte. Známkou toho, že jsou osamělí, jsou také lidé, kteří se vyhýbají schůzkám nebo událostem, vypínají kameru při sezeních v Zoomu nebo se (překvapivě) stávají více společenskými. Časové omezení, kultura, která se vyhýbá rozhovorům o duševním zdraví, a nedostatek důvěry ve vedení jsou některé z věcí, které ztěžují mluvení o osamělosti v práci.

Pro boj s osamělostí je důležité vytvořit pracovní prostředí, které podporuje propojení a komunitu, a každý se může cítit osamělý i v rušné kanceláři.

Autor: Tým kanceláří