12. ledna 2023

5 základních pravidel pro řízení hybridního týmu

5 základních pravidel pro řízení hybridního týmu

Stále více společností nebo i jednotlivých týmů začíná přecházet na tzv. hybridní model práce – to znamená, že zaměstnanci pracují na dálku, ale v kanceláři se přesto čas od času sejdou. Takový způsob práce skýtá spoustu výhod, dává lidem větší svobodu, ale zároveň si udržuje sílu osobního kontaktu. Abyste z něj ale mohli vytěžit maximum, je potřeba se držet několika základních pravidel. Pojďme si je připomenout.

Hybridní model práce může být pro celou řadu společností a týmů ideálním řešením. Přestože má ale celou řadu výhod, nese s sebou i spoustu rizik a výzev. Každý hybridní tým proto potřebuje někoho v čele, kdo mu s překonáváním překážek pomůže. A jak by mělo řízení zaměstnanců na dálku vypadat? Držte se těchto pěti základních pravidel.

Pomozte si správnými nástroji

V kanceláři máte neustále k dispozici různé sdílené nástěnky, zasedací místnosti, projektory a podobné pomůcky. Při práci na dálku ale bohužel nic z toho použít nemůžete. Proto je důležité se na tyto podmínky adaptovat a nahradit „offline“ nástroje těmi virtuálními.

Dnes již máme naštěstí k dispozici tisíce nejrůznějších aplikací, které nám dokáží práci na dálku usnadnit – od komunikačních platforem přes online nástěnky po sdílené kalendáře. Inspirovat se můžete například v našem výběru 10 nejlepších nástrojů pro práci v hybridním týmu.

Udělejte si časové plány

S použitím těch správných nástrojů můžete být se svými kolegy i na dálku neustále v kontaktu. Přesto je ale mnohem snazší se v práci vzájemně kontrolovat a plnit deadliny, když lidé pracují pospolu na jednom místě. Hybridní model práce sice má zaměstnancům přinést svobodu, je ale potřeba neusnout na vavřínech.

I při práci na dálku byste si měli stanovovat pevné termíny a vytvářet si hromadné krátkodobé i dlouhodobé týmové to-do listy. Díky tomu bude mít každý zaměstnanec jasně dané povinnosti, které musí splnit do určité doby, nehledě na to, kde se nachází. Takže se svým týmem dosáhnete požadovaných výsledků, ale zároveň dáte kolegům větší svobodu i zodpovědnost. 

Nepodceňujte komunikaci

Komunikace je podle studií pro zaměstnance jednou z největších výzev při práci na dálku. Mezi další časté problémy patří izolace či nedostatek socializace. Aby mohl váš hybridní tým pracovat efektivně, musí těmto problémům předcházet. Snažte se proto i na dálku udržovat co nejlepší kolektiv a pravidelně se vídejte – ať už virtuálně či naživo.

Při schůzkách si jasně shrňte své krátkodobé i dlouhodobé plány, informujte zaměstnance o dění ve vedení firmy a zároveň se pobavte o tom, co se v nedávné době povedlo, nebo naopak nepovedlo. Vedoucí týmu by měl pokaždé prezentovat vizi ohledně směřování společnosti a kolegům odpovědět na jakékoliv dotazy. 

Aby si zaměstnanci udrželi motivaci a zůstali produktivní, je potřeba, aby se cítili jako součást firmy, i když třeba každý pracuje odjinud. Kromě formálních pracovních schůzek tak můžete občas uspořádat i neformální setkání, kdy se s kolegy sejdete třeba v kavárně nebo přes videohovor a necháte prostor volné konverzaci.

Měřte výkon

Abyste mohli své řízení zlepšovat a zvyšovat produktivitu zaměstnanců, je potřeba nejprve pořádně vypozorovat, jak se vašemu týmu daří. Proto je důležité měřit úspěchy, sledovat pokrok a označovat si věci, které je třeba naopak zlepšit. Nechte zaměstnancům při plnění úkolů svobodu, ale dejte jim zodpovědnost a kontrolujte, zda své povinnosti plní.

Ne vždy je hybridní model práce pro společnost přínosem. Některé firmy již vypozorovaly, že jsou jejich zaměstnanci při práci na dálku méně produktivní, než když docházejí do kanceláře. Stanovujte si proto konkrétní cíle a sledujte, jak se je zaměstnancům v hybridních týmech daří plnit. V případě nízké efektivity hledejte příčiny problému a snažte se je eliminovat.

Buďte otevření

Zaměstnanci mohou efektivně spolupracovat a vytvářet hodnoty pouze tehdy, když se v kolektivu cítí dobře a bezpečně. To znamená nejen dobré vztahy mezi kolegy, ale i s vedením týmu. Udržovat vztahy na dálku je těžší, než když se zaměstnanci každý den potkávají v kanceláři. V hybridních týmech je to ale o to důležitější.

Snažte se být proto vůči svému týmu co nejtransparentnější, povzbuzujte komunikaci mezi jednotlivými členy a hlavně jim dejte najevo, ať se na vás nebojí kdykoliv obrátit. Práce na dálku může být psychicky náročná a lidé ve vašem týmu musí vědět, že se vás mohou na cokoliv zeptat a vyjádřit svůj názor. 

Autor: Petr Hejčl