21. dubna 2022

Jaká je ideální teplota v kanceláři?

Jaká je ideální teplota v kanceláři?

Najít ideální teplotu v kanceláři může být častým předmětem sporů – a není divu. Každému vyhovuje něco trochu jiného, někdo pracuje raději v teplejším prostředí, jiným zase dělá dobře chladno. Pro příjemný pocit na pracovišti je nutné najít kompromisní řešení, které bude vyhovovat většině zaměstnanců. Teplota totiž může ovlivnit naši produktivitu, efektivitu práce a to, jak se dokážeme při práci soustředit.

Téma optimální teploty v kancelářích by se nemělo podceňovat. Nevyhovující teplotní podmínky při práci můžou být jedním z důvodů, proč lidé zaměstnání opouští nebo jsou často nemocní. Aby toho nebylo málo, téma ideální teploty dokáže narušit vztahy mezi zaměstnanci. Podle výzkumu platformy CareerBuilder až 15 % zaměstnanců zažilo hádku s kolegy kvůli rozdílnému vnímání teploty.

Jak teplota ovlivňuje produktivitu na pracovišti?

Podle průzkumů mohou příliš vzdálené teploty od optimální hodnoty ohrozit produktivitu zaměstnanců. Příliš vysoké teploty vedou k nižšímu pracovnímu výkonu, protože tělo při vyšších teplotách začne inklinovat ke spánku. Následkem je nedostatečná koncentrace při práci. Opačný extrém nízkých teplot je spojen s pomalejší rychlostí výkonu a zvýšeným chybováním. Pokud je ale při práci dosaženo ideální teploty, koncentrace i produktivita se zlepšuje.

Jaká je ideální teplota?

Ideální teplotu v kanceláři nelze přesně určit, protože každý jednotlivec vnímá tepelnou pohodu jinak. Tepelná pohoda nastává, když existuje rovnováha mezi vyprodukovaným a odváděným teplem v našem těle. Ta se však u každého jednotlivce liší.

Je pravděpodobné, že v menších kancelářích se na optimální teplotě pracující lépe shodnou. Větší problém nastává u open space kancelářích, kde pracuje větší množství lidí, a každý z nich má na ideální teplotu jiné požadavky.

Obecně doporučená teplota pro zaměstnance pracující v kanceláři je v rozmezí od 21-23 °C. Relativní vlhkost vzduchu by pak měla být minimálně 40 % a maximálně 70 %. Toto rozmezí se nazývá komfortní zónou a mělo by vyhovovat většině zaměstnanců.

Co na to zákon?

Téma teploty na pracovišti také upravuje zákoník práce, který nařizuje zaměstnavatelům vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Podle zákona (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) je maximální povolenou teplotou v prostoru určeném pro kancelářskou či administrativní práci 26 °C. V opačném případě by měla minimální teplota dosahovat alespoň 20 °C

I když zákoník práce po zaměstnavatelích nevyžaduje, aby do svých podniků instalovali klimatizaci, definuje limity pro nastavení teploty v případě, že pracoviště klimatizaci má. Pro kanceláře v tomto případě platí, že by se nastavení klimatizace mělo pohybovat mezi 22-24,5 °C a rozdíl vnějších a vnitřních teplot by neměl překročit 5–6 °C.

Pokuste se najít kompromis

Pokud vám teplotní podmínky v práci nevyhovují, nebojte se to říct ostatním. Zaměstnavatelé by měli pochopit, že člověk k dostatečné energii a motivaci potřebuje také vyhovující teplotní podmínky. Zkuste najít s kolegy ohledně nastavení ideální teploty kompromis, nebo požádat vašeho zaměstnavatele o jiné místo, kde vám teplotní podmínky lépe vyhovují. 

Autor: Eliška Koňařová