27. července 2023

Boom sdílených pracovišť: Technologické a poradenské firmy táhnou poptávku, potvrzuje CBRE.

Boom sdílených pracovišť: Technologické a poradenské firmy táhnou poptávku, potvrzuje CBRE.

Článek se zaměřuje na rostoucí trend využívání sdílených pracovišť, zejména mezi technologickými a poradenskými společnostmi. Analyzuje vývoj trhu coworkingových prostor v Praze, uvádí aktuální statistiky a hodnotí faktory, které tuto poptávku podporují. Zároveň představuje názory odborníků ze společnosti CBRE na vývoj a budoucnost tohoto trhu.

Práce v sdílených pracovištích je stále běžnější. Nejenže stále více firem vyhledává pronájem řízených a flexibilních kanceláří, ale roste i počet coworkingových prostor napříč pražským kancelářským trhem. Ještě v roce 2018 se pohyboval kolem 1,2 %, ale na konci prvního čtvrtletí letošního roku dosáhl 3 %, což odpovídá téměř 110 000 m2 nových kancelářských ploch v hlavním městě. Z průzkumu společnosti CBRE také vyplývá, že v budoucnu nás čekají další dobré věci. V prvním čtvrtletí bylo poprvé pronajato 5 100 m2 otevřených kancelářských prostor. To je o 23 % více než ve stejném období loňského roku a nejvíce transakcí v prvním čtvrtletí od roku 2019.

Coworking roste!

Coworking má mnoho výhod, včetně větší svobody než konvenční pronájmy a počátečních nákladů, které jsou jasné a nehrozí, že by byly vyšší, než se očekávalo. Je také odpovědí pro podniky, které chtějí zaměstnat více mileniálů nebo chtějí expandovat na nové trhy. Největším důvodem silné touhy po coworkingových prostorách je však v současnosti vývoj na trhu práce.

„Tím prvním je návrat lidí zpět do kanceláří po odeznění pandemie covidu-19. Řada firem změnila svou dosavadní strategii a již svým zaměstnancům stanovuje určitý počet dní v týdnu, které mají strávit osobně na pracovišti. Tento nárůst počtu zaměstnanců, kteří se po pandemii vracejí do původních, ale nově upravených anebo zmenšených kanceláří, vytváří poptávku po flexibilních prostorách,“ říká Helena Hemrová, vedoucí oddělení pronájmu kanceláří ve společnosti CBRE. „Druhým a neméně významným faktorem je, že řada kanceláří prochází proměnou či rekonstrukcí právě v této době. Společnosti se stále více zaměřují na prostory, které provozují a jejich dopady jak na své zaměstnance, tak životní prostředí. Hledají způsoby, jak zlepšit jejich atraktivitu i udržitelnost. Kvůli tomu, aby firmy urychlily průběh rekonstrukce, vlastní kanceláře na přechodné období opouštějí a místo nich využívají právě coworkingová centra.“

Firmy věnují větší pozornost místům, kde pracují, a tomu, jak ovlivňují své pracovníky a okolí. Hledají způsoby, jak se zatraktivnit a udržet se na trhu déle. Aby se proces přestavby urychlil, využívají firmy místo vlastních kanceláří centra krátkodobého sdílení.

Technologické firmy mají náskok

Z toho, co víme, si kanceláře v hlavním městě vždy chtěly pronajímat především firmy z technologického průmyslu. V posledních patnácti měsících však došlo ke strukturální změně. Během této doby si nejvíce sdílených prostor pronajaly poradenské firmy (celkem 500), následovaly společnosti z bankovního sektoru (300 prostor) a poté společnosti z technologického sektoru (240 prostor). Celkem byly nové smlouvy uzavřeny na 16 měsíců.

Od roku 2018 si soukromí a flexibilní majitelé kanceláří pronajali nejvíce prostor (téměř 23 000 m2) v oblasti Pankráce a Budějovické, kde stůl v samostatné kanceláři stojí 375 EUR měsíčně. Následovalo centrum Prahy (21 000 m2) a Karlín (18 800 m2). Od roku 2018 do prvního čtvrtletí roku 2023 bylo v hlavním městě pronajato celkem 86 000 m2 sdílených kancelářských prostor. Z toho 27 % připadalo na oblast Pankrác-Budjovická, uvádí Lenka Ferguson, expertka společnosti CBRE na flexibilní kancelářské a co-workingové prostory.

V centru města jsou majitelé schopni získat nejvyšší průměrné nájemné. V nejlepších coworkingových prostorách, jako jsou ty na Národní třídě a Na Příkopě, stojí stůl v samostatné místnosti 400 eur měsíčně. V centru Karlína, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku, platí lidé jen o deset eur méně. „Rostoucí popularitě se také těší servisované kanceláře ve vzdálenějších lokalitách od centra města, a to především kvůli nižším nákladům a vysokému standardu nabízených služeb. Například na Chodově vyjde základní měsíční paušál na 350 euro a na Stodůlkách 330 euro,“ komentuje Lenka Ferguson.

Služby a otevřené kancelářské prostory využívá řada firem. Svým zaměstnancům je poskytují jak freelanceři, tak velké firmy jako benefit a zpestření jejich již běžné kancelářské a home office práce. „Coworkingová centra mají specifickou atmosféru. Nechybí zde hravý design ani místnosti vybavené nejmodernější audiovizuální a komunikační technikou. Navíc pro své členy pořádají různé společenské a vzdělávací akce, společné snídaně, cvičení a podobně,“ uzavírá Helena Hemrová.

Autor: tým kanceláře.cz