6. prosince 2022

Jaké benefity vyžadují současní zaměstnanci?

Jaké benefity vyžadují současní zaměstnanci?

Pandemie koronaviru přinesla do života zaměstnanců mnoho nových stresových faktorů. Zaměstnanci firem, které na to zareagovaly, jsou podle průzkumů až pětkrát šťastnější, lépe spí a většina z nich ve svém životě uskutečnila i další pozitivní změny.

Střídavě už dva roky ve větší či menší míře přetrvává nutná izolace. Nejistá budoucnost, strach nejen o sebe sama, ale i o blízké a o práci nebo převrácený denní režim s sebou nutně přinášejí vysokou dávku stresu. Pandemie zapříčinila změnu životních podmínek většiny z nás. Vedla i ke vzniku závislostí, a to nejen na alkoholu či drogách. Od počátku pandemie také vzrostla míra agrese právě i kvůli vyšší konzumaci alkoholu.

I proto bychom měli více pečovat o své psychické zdraví. Část progresivních firem začala opečovávat mentální zdraví svých zaměstnanců už během prvního lockdownu. V tom jim pomáhaly třeba lekce jógy či posilování, aby se lidé uklidnili a zůstali svěží. Výhodou těchto lekcí je, že se dají poskytovat také online.

Neformální sezení na pracovišti

Podniky si zaměstnance hýčkaly i dalšími benefity, které jim dodaly až domů, ať už šlo o kadeřnické služby nebo o teplé obědy. Pestrost ve stravování povzbuzovaly firmy i zavedením vitamínových dnů, kdy se lidé v létě v kuchyňkách setkávalii nad mísami čerstvého ovoce. Dále se pak začali zaměstnanci scházet i k půlhodinkám všeobecné zábavy, kdy si mohli neformálně povídat o svých všedních starostech. K těmto sezením se pak k týmu začal častěji připojovat psycholog.

Zaměstnavatelé k benefitům přiřadili i osobní konzultace s psychologem online. Pohovor ze známého a bezpečného prostředí si lidé oblíbili a možnost pohovořit si s odborníkem o svých starostech může sloužit i právě jako prevence rozvoje závislostí. Psychologickou pomoc zařadilo do svého školicího plánu více než třicet procent zaměstnavatelů, a propracovala se tak na přední místa firemních benefitů.

Psycholog či emoční fitness

Kromě klasických sezení s psychologem se zaměstnanci seznamují i s metodami zvládání stresu. Mezi nejznámější patří metody mindfulness nebo heartfulness. Popularitě se těší také jóga nebo emoční fitness, které spočívají v sebepoznání a nalezení vnitřního klidu. Největší zájem je o metody práce s psychikou ze strany mladší generace, nejčastěji ve věku pod třicet let.

Přestože se podobné kurzy v nabídkách firemních benefitů objevují a z vedení firem je o ně zájem, samotní zaměstnanci bývají často zdrženlivější. Je proto vhodné přivést experty přímo do firmy a ukázat zaměstnancům, v čem jejich techniky spočívají a jak jim mohou pomoci ke spokojenějšímu pracovnímu i osobnímu životu. Užitečný může být i interní průzkum. Zeptejte se zaměstnanců, co je nejvíce trápí a na základě toho vyberte nejvhodnější cestu k pomoci.

Firmy často uzavírají spolupráce se společnostmi, kde je zaměstnancům k dispozici čtyřiadvacet hodin denně na telefonu psycholog, který jim pomůže s řešením nejrůznějších problémů. O zavedení terapie online uvažuje čím dál více manažerů. Podle WHO se investice do mentálního zdraví týmu vrátí až čtyřikrát.

Autor: Radek Preis